20 April: Alleen God ontvangt mijn aanbidding

Thema: Aanbidding en de eindtijd

Alleen God ontvangt mijn aanbidding

18 april

Gisteren hebben we gekeken naar een aantal vormen van valse aanbidding en afgesloten met een nieuwe toewijding om werkelijk alleen God te aanbidden. Wat hebben al die vormen van valse aanbidding of afgoderij met elkaar gemeen? Ze leiden allemaal naar dezelfde persoon: satan. Gods eeuwige tegenstander, satan, begeert aanbidding, omdat dit zijn claim kracht bijzet om gelijk te zijn aan God. Eerder zagen we al en besloten we dat onze aanbidding alleen maar toekomt aan God. Dus als satan aanbidding kan ontvangen, dan is dit een bevestiging van zijn claim aan God gelijk te zijn. Dit was de reden dat satan in eerste instantie van zijn voetstuk viel, zoals beschreven staat in Jesaja 14:12: Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster (of: lucifer), zoon van de dageraad. Morgenster en Lucifer zijn twee titels van satan. In de verzen die volgen, onthult de profeet satans innerlijke motief om te rebelleren tegen de ware God: U zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel, boven Gods sterren zal ik mijn troon oprichten, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Het zinsdeel ‘ik zal…’ wordt maar liefst vijf keer herhaald. Dat beschrijft de essentie van satans rebellie: zijn wil staat tegenover de wil van God. En in de laatste woorden zien we de grootste ambitie van satan: ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Gelijk zijn aan God is satans ultieme doel, en de enige manier om daar aanspraak op te maken, is door aanbidding te ontvangen, want daardoor wordt hij inderdaad als een god benaderd. Volgens de Bijbel komt er een korte periode waarin satan dicht bij het vervullen van zijn ambitie zal komen:

En ik zag uit de zee een beest omhoogkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien kronen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf het beest zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. (Opb. 13:1,2)

Diepere studie van dit gedeelte leert ons dat het beest een menselijke heerser is, maar de draak is satan zelf. Kijk nu eens naar de gevolgen: En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? (vers 4)

Dit is precies waar de menselijke beschaving in haar rebellie tegen God naartoe op weg is. Satan beweegt en werkt over de hele aarde, in volken en politieke leiders, met het ultieme doel om door hen aanbeden te worden. Uiteindelijk zal hij een politiek leider vinden die hij zo kan overweldigen, dat deze mens de aanbidding van anderen zal gaan ontvangen. En door hem zal ook satan aanbidding ontvangen.

Daarom is het heel belangrijk helder antwoord te hebben op de vraag: Wie aanbid ik? Wie is mijn God? Jezus heeft ons voorzien van het enige juiste antwoord op die vraag:
Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Matteüs 4:10)

Laten we vandaag besluiten met een gebed waarin we dit Hem (nog eens) nazeggen. Dit  de belangrijkste beslissing die we in ons leven kunnen nemen. Het is bepalend voor onze eeuwige bestemming.

Almachtige God en Schepper van hemel en aarde, ik zal U aanbidden en U alleen dienen.
Heer Jezus, bescherm mij tegen de misleiding en verleiding dat ik ooit iets of iemand anders zou aanbidden dan U alleen, mijn God en Koning. Amen.

DPM Wereldwijd…
 

SALOMON EILANDEN

Bid dat de mensen op deze eilanden een groeiende belangstelling krijgen voor Dereks onderwijsmaterialen die verkrijgbaar zijn – boeken, cd’s en dvd’s – en dat ze deze kunnen bemachtigen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email