21 augustus: Het product van waarheid

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.

Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft.
(Kolossenzen 3:9,10)

Het product van waarheid

21 augustus

Laten we nog iets nauwkeuriger kijken naar de omwisseling die heeft plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe mens. De oude mens was het resultaat van de leugen van de duivel – hij was het resultaat van misleiding. Zijn hele natuur is misleiding en verderf. De oude mens is het product van de slang en is net zo kronkelig en zo krom als een hoepel. Er is geen waarheid in hem. Hoe meer hij probeert rechtop te lopen, hoe krommer hij wordt.

Wat is de oplossing? De oude mens is gekruisigd, zodat de nieuwe mens kan opstaan. Efeze 4:22 roept ons op om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen (vers 24). Dat is de omwisseling. Het oude stel kleren gaat weg; de nieuwe kleding wordt aangetrokken.

Daarna beschrijft vers 24 hoe die nieuwe mens in elkaar zit: in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dit vers zou ik anders willen vertalen: die – net als God – is geschapen in rechtvaardigheid en werkelijke heiligheid. Of: Die volgens Gods plan (Gods standaarden, Gods denken of Gods doelstellingen) was geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid in waarheid. De nieuwe mens is het product van de waarheid van Gods Woord over Jezus Christus. Deze waarheid – die we in ons hart aannemen door geloof – brengt de nieuwe mens voort, die op zijn beurt rechtvaardigheid en heiligheid voortbrengt. De nieuwe mens is geschapen met Gods standaarden, zijn doelen, in rechtvaardigheid en heiligheid. Dat zijn producten zijn van de waarheid.

Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat mijn oude mens werd gekruisigd met Christus, opdat mijn nieuwe mens zou worden voortgebracht. Deze waarheid ontvang ik in mijn hart door geloof: mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan. Amen.

Bron: Spiritual Conflict, vol. 2; God’s secret plan unfolds: The cross canceled satan’s claims (CD)

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email