24 september – Toevertrouwen en vertrouwen

Woord uit het Woord – dag 1
Vertrouw je weg aan de HEER toe, stel je vertrouwen op Hem, en Hij zal het doen.
(Psalm 37:5, letterlijk vertaald uit de NIV)
Wil je dat God de leiding neemt in jouw situatie, jouw leven, jouw probleem? Er zijn drie eenvoudige stappen die besloten liggen in deze woorden uit Psalm 37.
De eerste is: Vertrouw je weg aan de Heer toe. Dat is een eenvoudige, duidelijke daad. Je vertrouwt je weg gewoon aan de Heer toe, je trekt jouw eigen handen ervan af. Net zoals je geld naar de bank brengt, het in bewaring geeft en een ontvangstbewijs krijgt. Je weet dan dat je het geld hebt gedeponeerd.
De volgende stap is: Stel je vertrouwen op Hem. Vertrouwen is een permanente houding. Iets aan iemand toevertrouwen is een eenvoudige daad; vertrouwen is echter een voortdurende houding. Je gaat gewoon door met vertrouwen. Gisteren heb je je geld gedeponeerd bij de bank. Maar je blijft je niet steeds bezorgd afvragen of het daar nog wel is, en of de bank wel weet wat er met het geld moet gebeuren. Je vertrouwt de bank. Maar in dit geval vertrouw je niet de bank, maar de Heer.
En als jij de eerste twee stappen zet, dan zet de Heer de volgens onze Bijbeltekst uit Psalm 37 de derde: Hij zal het doen. Hij doet het gebeuren. Om wat voor situatie het ook gaat, welke nood, welk probleem of welke beslissing ook, vertrouw het aan de Heer toe – dat is je daad. Je blijft op Hem vertrouwen – dat is je houding.
En je krijgt vervolgens die wonderlijke, vredige zekerheid: de Heer zal het doen!
Hij heeft nu de leiding. Je kunt de bank vertrouwen wat je geld betreft, en je kunt de Heer vertrouwen wat jouw probleem betreft. Breng het gewoon bij Hem, vertrouw het Hem toe, en blijf op Hem vertrouwen.
Lieve Vader, aangemoedigd door deze overdenking, vertrouw ik mijn weg en mijn hele leven aan U toe, wetend dat U alles wat nodig is, daadwerkelijk zult doen en voorzien. Ik prijs Uw naam dat U mij bevrijd van elke zorg, alle angst en elk ongeloof. Dank U voor Uw redding in Jezus. Amen. 

 

Video: ‘a word from the Word’
Bovenstaand onderwijs is een vertaling van de – door Derek voorgelezen – ‘word form the Word’ radio-uitzendingen. Dit korte woord van Derek is onder prachtige videobeelden van het land Israël gezet.
Je kunt de video van vandaag hier bekijken
‘Overvloed, een ander perspectief’
Het dunne boekje ‘Overvloed, een ander perspectief’ is een korte, beknopte kennismaking met Derek Prince’ Bijbelonderwijs over God die voorziet in je materiële noden. Een uitgebreider boek hierover is ‘De belofte van voorziening’.

 

DPM Wereldwijd
VERENIGDE STATEN/SPAANS SPREKENDE GEBIEDEN
•     Bid om meer open deuren en contacten met de Latijnse gemeenschap, lokaal en in Midden- en Zuid-Amerika.
•     Bid voor hen die Dereks materiaal vertalen en zijn audio boodschappen inspreken in het Spaans.
•     Bid dat veel meer Latijns-Amerikanen de hulpbronnen op de Spaanse website en de app zullen vinden en gebruiken.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email