26 mei: Vrij van de aanklager = van elke schuld!


DPM_logo

Thema: Satans hoofdkwartier 

________________________________________________________________________

Vrij van de aanklager = van elke schuld!

26 mei 

In Efeziërs 6:12 maakt Paulus duidelijk dat christenen verwikkeld zijn in een strijd op leven en dood, een strijd tegen een georganiseerd koninkrijk dat bevolkt wordt door kwade, opstandige geesten, en dat het hoofdkwartier van dit rijk gesitueerd is in de hemelse gewesten. De term ‘hemelse gewesten’ roept echter een vraag op: Als satan reeds lang geleden uit de hemel is gegooid (zoals we op basis van vele bijbelteksten hebben aangenomen), hoe kan hij daar dan nog steeds een plaats hebben?

 

Deze vraag wil ik beantwoorden door met je te kijken naar verschillende schriftgedeelten over gebeurtenissen die plaatsvonden lang na de oorspronkelijke rebellie van satan tegen God. Deze gedeelten laten zien dat satan nog steeds toegang had tot God in de hemel. Job 1:6-7:

 

Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb.

 

Bijna precies dezelfde gebeurtenis staat vrijwel identiek beschreven in Job 2:1-2. We zien hier dat in Jobs dagen satan nog directe toegang had tot de troon van de Heer. Toen Gods engelen kwamen om zich voor Hem te stellen (de ‘zonen Gods’) en verslag uit te brengen, bevond satan zich onder hen. Dit gedeelte lijkt aan te geven dat de andere engelen satan niet herkenden. Dit kunnen we begrijpen aan de hand van 2 Korinthiërs 11:14, waar Paulus zegt dat satan zich voordoet als een engel des lichts. Dit gedeelte geeft mij de indruk dat de Heer zelf de enige was die satan kon herkennen. Blijkbaar kon hij doordringen tot de tegenwoordigheid van God, tussen de andere engelen in, en niet herkend worden. De Heer zei:,,Vanwaar komt gij, satan?” Met andere woorden: ,,Wat doe jij hier?” De Heer verbande satan dus niet direct uit Zijn omgeving, maar voerde een gesprek met hem. Daaruit weten we dat satan in de tijd van Job nog steeds toegang had tot de tegenwoordigheid van God in de hemel. In Openbaring 12:10 staat:

 

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde (NIV: ‘aanklaagt’!) voor onze God is nedergeworpen. (Openbaring 12 :10)

 

De aanklager van onze broeders is satan. Uit de vertaling van de New International Version blijkt dat hij Gods volk op dit moment nog steeds dag en nacht aanklaagt.

________________________________________________________________________
Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Zoon Jezus voor eens en voor altijd heeft afgerekend met elke beschuldiging die satan tegen mij kan inbrengen. In Hem ben ik vrij van iedere schuld en laat mij nooit opnieuw aanklagen. In plaats daarvan belijd ik mijn zonden voor U en weet dat U mij dan vergeeft en schoonwast van elke ongerechtigheid*. Amen
(*zie ook 1 Johannes 1:9)
 

________________________________________________________________________

Wil je dieper begrijpen hoe serieus God is over het feit dat je in Christus echt rechtvaardig bent voor Hem en hoe de Heilige Geest je elke dag wil leiden? Lees dan het artikel ‘Rechtvaardigheid‘ op onze website. 

DPM Wereldwijd…

26 mei – ZWITSERLAND

Bid dat Ruedi, de directeur, nieuwe contacten kan leggen om het werk van DPM uit te breiden.

Bid om de benodigde voorziening om Dereks onderwijsmaterialen te kunnen produceren en verspreiden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email