27 augustus: Onmetelijke rijkdom

Thema: Toepassen waarin God heeft voorzien

Onmetelijke rijkdom
sunset-horizon.jpg

27 augustus

We naderen het einde van onze studie over wat het betekent ‘gekocht en betaald te zijn door Jezus’ bloed. Voordat ik nog een aantal praktische aanwijzingen geef over hoe je je alles kunt toe-eigenen waarin God heeft voorzien door Jezus’ offer aan het kruis, is het goed deze heerlijke waarheden nog even te herhalen. Eerst bekeken we de negen aspecten van de omwisseling die plaatsvond toen Jezus stierf aan het kruis:
 1. Jezus werd gestraft zodat ik vergeven kon worden.
 2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.
 3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig gemaakt kon worden met Zijn rechtvaardigheid.
 4. Jezus stierf mijn dood zodat ik in Zijn leven kon delen.
 5. Jezus werd tot een vloek gemaakt zodat ik de zegen kon ontvangen.
 6. Jezus doorstond mijn armoede, zodat ik mag delen in Zijn overvloed.
 7. Jezus droeg mijn schande, zodat ik mag deelhebben aan Zijn heerlijkheid.
 8. Jezus onderging mijn afwijzing, zodat ik aanvaard kon worden.
 9. Mijn oude mens werd in Hem gekruisigd, zodat de nieuwe mens in mij tot leven kon komen.
Ik wil je aanmoedigen deze omwisselingen in je geheugen te prenten. Het zijn de vitale, fundamentele omwisselingen aan het kruis, die onze levens vormen en richting geven. Vervolgens keken we vanuit de Galatenbrief naar vijf verschillende bevrijdingen, die plaatsvinden door het kruis in ons leven toe te passen. Door het kruis ontvangen we:
 1. bevrijding van deze tegenwoordige boze eeuw
 2. bevrijding van de veroordeling door de wet
 3. bevrijding van ons ‘zelf’
 4. bevrijding van het vlees
 5. bevrijding van de wereld
Al deze dingen heeft God al gedaan. Maar ze baten ons niets, tenzij we het kruis toepassen. Dat is het thema dat deze studie in balans brengt; je moet het toepassen. Als jij iets mist waarin God wél heeft voorzien, dan komt dat niet doordat het te moeilijk is, maar doordat het te simpel is! Er is niets ingewikkelds aan Gods plan voor het toepassen van Zijn redding.
Ik wil je aanmoedigen om de eenvoud van het kruis te omarmen en al de Goddelijke rijkdom waarvoor Jezus met Zijn bloed heeft betaald, te ontvangen door het toe te passen. Al Gods voorziening en geestelijke vrijheid is voor jou beschikbaar.
Lieve hemelse Vader, dank U wel voor de eenvoud en de kracht van Jezus’ offer aan het kruis. Dank U Heer Jezus, dat Uw kostbare bloed voor mij onmetelijke geestelijke rijkdom en vrijheid heeft gekocht. Neemt U mij bij de hand om deze waarheden te ontvangen, door ze toe te passen in mijn leven. Amen.
 
(het is goed om dit gebed concreet te maken door de bovenstaande omwisselingen en bevrijdingen hardop te belijden.)
Op onze website staan prachtige Bijbelstudies die je meer leren over de kracht van het kruis, o.m. ‘Het bloed van het Lam‘ enDe kracht van het offer‘.
 

 

Uit: Betaald met bloed

 

Gebed voor DPM Wereldwijd… 
NEDERLAND
* Bid om succes voor de nieuwe opzet van de internetcursussen die  in september van start gaan.
* Bid dat alle deelnemers aan de Internetcursussen beïnvloed en veranderd worden door het onderwijs.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email