28 juni: Boze geesten eruit!

DPM_logo

Thema: Onze aanvalswapens: verkondiging

Boze geesten eruit!

28 juni  

We hebben gezien dat het eerste gevolg van Paulus’ prediking in Efeze een bovennatuurlijke bevestiging was van zijn boodschap door wonderen. Een tweede gevolg was dat boze geesten zich manifesteerden en uitgedreven werden. In Handelingen 19:13-16 kunnen we lezen:

 

En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen; Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten.

 

Een belangrijk onderdeel van de bediening is satans geheime gezanten of ‘agenten’ aan het licht te brengen. Dat zijn demonen of boze geesten. Er wordt grote vooruitgang geboekt in de bediening van Gods Woord, als deze boze geesten aan het licht gebracht worden. Dat is wat hier ook gebeurde. Ik ben onder de indruk van wat de boze geest zei: ,,Jezus ken ik, van Paulus heb ik gehoord…” Dat is in zekere zin een compliment, als de vertegenwoordigers van satan over een prediker zeggen: ,,Ik heb van hem gehoord; hij is berucht…”

 

Het derde gevolg van Paulus’ prediking was dat de occulte grip en invloed op een hele stad verbroken werd, zoals beschreven is in Handelingen 19:17-19:

 

En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken.

 

Zie je dit? Een heleboel mensen waren gelovig, maar waren desondanks toch bezig met allerlei occulte zaken. Deze mensen hadden één voet in Gods koninkrijk en één in satans kamp. Die situatie is vergelijkbaar met tegenwoordig in de Kerk. Hoeveel mensen die zich christen noemen, raadplegen toch horoscopen of zoeken raad in het occulte? Maar toen ze deze beangstigende demonstratie van de realiteit van satans macht zagen, besloten ze zich volledig over te geven aan God, en satan de rug toe te keren. Om deze beslissing kracht bij te zetten, brachten ze al hun occulte boeken of rollen waarin de occulte kennis van magie beschreven stond bij elkaar en verbrandden die. De gezamenlijke waarde daarvan was vijftigduizend zilverstukken, wat vandaag neerkomt op ongeveer 3 miljoen dollar! Iets soortgelijks zou vandaag moeten gebeuren in bijna elke grote stad van de Westerse wereld! In Handelingen 19:20 lezen we over het effect van deze gebeurtenissen:

 

Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

 

De kracht achter deze geweldige gebeurtenissen was het Woord van de Heer. Paulus’ bediening van het Woord, meer dan twee jaar lang op dagelijkse basis, had dramatische en machtige gevolgen. Satans rijk stond in die streek op zijn grondvesten te schudden. In Handelingen 20:20 staat Paulus’ eigen verslag over zijn werk in Efeze:

 

… hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen… Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.

 

Paulus spreekt hier over zijn bediening, die was zonder terughouden en zonder compromis. Dat is het soort prediking van Gods Woord dat dergelijke effecten teweegbrengt. En dat soort prediking hebben we vandaag nodig, als wapen in de geestelijke strijd om ons land!

Lieve Heer, met David wil ik zeggen: Heer, zie of (ook) bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Als er in mijn leven invloeden zijn van geestelijk overspel of afgoderij door occulte bindingen, maak mij daarvan vrij Heer, in Jezus’ machtige naam! Vul mij en mijn omgeving met ontzag voor U, de levende God, zodat ik Uw Woord verkondig. Amen!
 

Vandaag is een mooi moment voor een proclamatie over de kracht van Gods Woord. Deze proclamatie is deel van een serie van drie: Ik gehoorzaam Gods Woord; de kracht van Gods Woord; de werking van Gods Woord.
DPM Wereldwijd…

28 juni – LATIJNS AMERIKA

Bid voor de DPM-VS leiders dat ze geestelijke klaarheid hebben omtrent het bereiken van meer Spaanstalige landen.

Bid dat de juiste contacten gelegd worden in de juiste landen om het werk van DPM te overzien.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email