29 november – Als mijn voet wankelt

Woord uit het Woord – dag 68
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. (Psalm 94:18-19 NBV)
Wat ik altijd zo mooi vind in het beeld dat de Bijbel ons van God geeft, is dit: God is zo begripvol. Hij kent onze zwakheden. Hij kent onze kwetsbaarheid, en Hij vraagt van ons geen dingen die we niet kunnen opbrengen. Alles wat Hij vraagt, is dat we geven wat we hebben – en voor de rest is Zijn genade genoeg.
De psalmist zegt hier: ‘Mijn voet glijdt weg’. Hij was de controle over zijn situatie kwijt. Hij kon zichzelf niet redden, maar hij zegt met grote dankbaarheid: ‘uw trouw hield mij staande’. Hoe vaak is dat niet het geval! Als we ons bevinden op een plek waar onze voet wankelt, reikt God naar ons uit in Zijn grote liefde en barmhartigheid, en Hij ondersteunt en redt ons.
Verder lezen we: ‘Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel’. Ook dat mogen we ervaren. In tijden van zorg, angst of beproeving, komt God met Zijn troost, en ondanks alle moeite waar we misschien doorheen gaan, is Zijn troost de vreugde van onze ziel.
In feite is het vaak zo dat hoe meer tegenstand, moeite of problemen we ervaren, des te schitterender de ervaring is van de vreugde die we ontvangen door Gods troost.
Vader, dank U wel voor de volgende bemoediging die David ons aanreikt in Psalm 94:19: ‘Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.’ Dank U Vader, voor die heerlijke, hemelse vrede die komt als Uw Geest het in mijn leven overneemt! Ik prijs U hemelse Vader! Amen. 

 

DPM Wereldwijd

PAPUA NIEUW GUINEA

Een grote zending onderwijsmateriaal (boeken, cd’s en dvd’s) is veilig gearriveerd. Pastor Magi Goro van de Bushwara Foursquare Gospel Church in Port Moresby laat het nu rondgaan onder voorgangers, leiders en Bijbelschoolstudenten. Bid dat dit onderwijs op een wijze manier gebruikt zal worden om de Kerk in Papoea Nieuw Guinea toe te rusten en op te bouwen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email