3 juni: Aanbidding: Gemeenschap hebben met God

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Jezus werd door de dood afgesneden, opdat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn. 

Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft om de zonden van mijn volk.
(Jesaja 53:8, GNB)

Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem
(1 Korinthe 6:17)

 

Aanbidding: Gemeenschap hebben met God

3 juni

In Johannes 4:23,24 zei Jezus dat de Vader op zoek is naar mensen die Hem aanbidden in geest en in waarheid. Aanbidding is een daad van de geest. Aanbidding is de weg waardoor we in één geest met God verbonden worden. Daarom is aanbidding de hoogste activiteit waar de mens toe in staat is; het verbind je rechtstreeks met je Schepper. 

Als we één worden met de Heer in aanbidding, dan beginnen we de dingen voort te brengen die God wil. Aanbidding is niet een soort toetje op het christelijke leven, een mooi extraatje waardoor we ons fijn voelen. Het is ook niet de opstart of de afsluiting van een eredienst. Het is het hoogtepunt en de bevestiging van een ‘eredienst’ in de ruimste zin van het woord. Je hele leven is een doorlopende eredienst voor God, en aanbidding speelt daarin een centrale rol. Zonder aanstoot te willen geven, je kunt aanbidding zien als de huwelijksgemeenschap, de intimiteit in onze huwelijksrelatie met de Heer. Het maakt onze geest één met Zijn Geest. Zoals huwelijksgemeenschap bedoeld is om de verbondseenheid te vieren en om nageslacht voort te brengen, zo brengt aanbidding van God ook altijd geestelijke vrucht voort.  En met geestelijke vrucht bedoel ik de vrucht van de Geest, die in Galaten 5:22 wordt beschreven: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Mensen die deze vrucht voortbrengen uit hun gemeenschap met God, hoeven zich niet meer te laten leiden door de wet. Je ziet in het voorgaande stuk in Galaten 5 ook dat Paulus dit als inleiding geeft voor zijn aanmoediging om de vrucht van de Geest te zien groeien. Mensen die leven in gemeenschap met God zijn niet meer onder de wet, want ze zijn ontsnapt aan hun huwelijk met het vlees onder de wet. Ze zijn vrij om te trouwen met de opgestane Christus, door de Heilige Geest, om zo de vrucht voort te brengen die past bij die eenheid. De sleutel tot ons leven als christen  is niet inspanning (de wet), maar eenwording (relatie).

 

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Daardoor ben ik vrij om in gemeenschap met U te leven en wanneer ik U aanbid, dan ben ik één Geest met U. Dank U Heer Jezus, dat U zich door de dood liet afsnijden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.

Bron: The roman pilgrimage, vol. 2: Romans 6:23-7:16 (CD/DVD)

 
Waarom God jou belangrijk vindt

 
Lees meer over geest, ziel en lichaam in het boek Waarom God jou belangrijk vindt.  
Wist je dat God de geest die Hij in jou deed wonen heel graag wil verbinden en één wil maken met zijn eigen Geest?
 
___________________________________________________________
Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email