30 juli: De eerste mijl

DPM_logo

Thema: Liefde gaat vrijwillig verder

De eerste mijl

30 juli   

Nadat we de afgelopen periode hebben nagedacht over Gods onbegrijpelijke, altijd gevende, overvloedige liefde, gaan we de komende tijd verder met een uitdagende studie die ons oproept tot een houding van eerlijkheid, betrouwbaarheid in praktische zaken, ijver, enz. In zijn studie ‘De eerste mijl’ daagt Derek Prince je uit praktisch naar je leven te kijken en te zien waarin jij nog meer op je hemelse Vader kunt gaan lijken en Zijn karakter kunt weerspiegelen.

Veel mensen kennen de uitdrukking ‘de tweede mijl gaan’. Deze uitdrukking komt bij Jezus vandaan, die dit beeld gebruikte in Zijn Bergrede in Matteüs 5:41. In de bekende Bergrede geeft Hij diepe en zeer radicale instructies over het leven in Gods koninkrijk. Hij zei hier:

…en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.

 

Het woord ´dwingen´ komt van een Perzisch leenwoord dat ´koerier´ betekent. Deze Perzische koeriers hadden namelijk het recht om iedereen voor hun werk in te schakelen – zij mochten mensen dwingen een deel van hun koeriersdienst voor hen te doen. De Romeinen namen dit gebruik over, en zo kreeg iedere Romeinse soldaat wettelijk het recht een voorbijganger te dwingen zijn bepakking één mijl – ruim anderhalve kilometer – voor hem te dragen. Ook konden hogere Romeinse militairen bijvoorbeeld vee of goederen vorderen. Voor de Joden voelde deze wet als een diepe vernedering.

Jezus zegt hier echter dat Zijn volgelingen de ander, nota bene hun vijand, niet alleen die eerste, verplichte mijl moeten dienen, maar dat zij vrijwillig nog meer moeten doen: de tweede mijl gaan.

Jezus zei dus feitelijk tegen Zijn discipelen: ,,Als jullie dit overkomt, ga dan twee keer zover als waar die persoon recht op heeft.” Met dit in gedachten kun je stellen dat de eerste mijl staat voor je morele of zelfs wettelijke plicht, terwijl de tweede mijl, de ‘extra mijl’, staat voor genade of liefde. Liefde gaat uit vrije wil dus twee keer zover als (morele) verplichting zou gaan.

Heer Jezus, help mij om te wandelen naar de leefregels die U leerde in de Bergrede. Maak mij zo vol van Uw liefde, dat ik graag bereid ben om méér te geven dan van mij verwacht wordt, zodat Uw genade zichtbaar wordt door mij heen en Uw heerlijkheid openbaar wordt.

  Add a description


Uit: De eerste mijl  

De eerste mijl eerder verschenen als Onderwijsbrief Special.

N.B. Mocht je dit dunne boekje van 16 pagina’s willen bestellen, bedenk dan dat onze website een minimum bestedingsbedrag kent van €4,50. (Dit i.v.m. onze handlingskosten en de verhouding tussen produkt/portokosten) Om uw besteding te verhogen kunt u eventueel enkele proclamatiekaarten of een ander laaggeprijsd boekje bijbestellen.

DPM Wereldwijd…

30 juli – CHINA

Bid om een geslaagde verspreiding van Dereks materialen binnen de officiële, door de regering goedgekeurde Drie Zelf Kerk in zes provincies van China, wat een nieuwe gelegenheid is die zich heeft voorgedaan.

Bid dat dit grote ‘nieuwe’ lezerspubliek beïnvloed en opgebouwd zal worden door Dereks onderwijs.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email