30 juni: Hoe we de tegenstander overwinnen…

DPM_logo

Thema: Onze aanvalswapens: Getuigenis

Hoe we de tegenstander overwinnen…

30 juni  

Terugkijkend in de geschiedenis kunnen we concluderen dat telkens wanneer Gods volk deze instructie opvolgde en toepaste, het ook werkte. Binnen driehonderd jaar was het Romeinse Rijk overwonnen! Ik geloof dat de grote geestelijke macht die het heidense Romeinse Rijk omver wierp, bestond uit het getuigenis van duizenden en nog eens duizenden christenen uit verschillende achtergronden, rassen, sociale status, en zelfs afkomstig uit verschillende andere godsdienstige overtuigingen. Ze hadden allemaal één gemeenschappelijk getuigenis: ,,Jezus heeft mijn leven veranderd!” Hierdoor is dat strenge, harde, meedogenloze Romeinse Rijk uiteindelijk ten onder gegaan.

 

De Bijbel geeft aan dat uiteindelijk satans koninkrijk in de hemelse gewesten met hetzelfde wapen onderuit gehaald zal worden. In Openbaring 12:7-11 krijgen we daarvan een profetisch voorproefje. Deze verzen beschrijven een grote strijd die zich aan het einde der tijden in de hemel en op de aarde zal afspelen tussen mensen en engelen.

 

En er kwam oorlog in de hemel (ik geloof dat dat nog gaat gebeuren); Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

 

We zagen al eerder: de ‘aanklager van onze broeders’ is satan. Hier wordt beschreven hoe hij neergeslagen is uit zijn rijk in de hemelse gewesten. Daarna wordt beschreven hoe de gelovigen satan overwonnen. Bedenk dat het gaat om een gevecht van man tot man.

 

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Hun belangrijkste wapen zit hem in dat belangrijke woord: ‘getuigenis’. Door hun getuigenis zal uiteindelijk het hele rijk van satan instorten. Ik geloof dat hun getuigenis zich concentreert op twee dingen: het Woord van God en het bloed van Jezus. Door hun getuigenis komt de kracht vrij die het Woord en het bloed in zich hebben.

 

Ook voor jou en mij geldt dat we satan, die ons voortdurend beschuldigt en aanvalt, overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis!

Heer Jezus, dank U voor de kracht van Uw bloed in mijn leven. U heeft mij gekocht en betaald en Uw bloed pleit mij vrij van iedere schuld en elke zonde die ik heb begaan. In U ben ik meer dan overwinnaar!
 

Voor meer ‘krachtvoer’ over het bloed van Jezus, het offerlam, kun je gratis kijken op onze website naar het artikel Het bloed van het Lam.

Hier bestaat ook een krachtige proclamatie over: Klik hier.

DPM Wereldwijd…

30 juni – OEGANDA

Er zijn duizenden boeken van Derek gezaaid in de Oegandese kerk.

Bid dat deze hulpbronnen begrip zullen geven van de waarheden van Gods Woord.

Bid dat God de Christelijke leiders, waar ze groeien in hun begrip, zal gebruiken om anderen te onderwijzen en de kerk in Oeganda op te bouwen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email