30 september – Vertrouw je werken aan de HEER toe

Woord uit het Woord – dag 8
Vertrouw al je werken aan de HEER toe, dan zullen je plannen slagen. (Spreuken 16:3 Letterlijk vertaald uit de NIV)
Wil je weten of je plannen verwezenlijkt worden en de dingen gaan zoals je ze hebt gepland en voorbereid? Er is een manier om dat te kunnen weten. Die manier is: vertrouw je werken – alles wat je doet, alles waarvoor je verantwoordelijk bent – aan de Heer toe.
Richt je in gebed tot de Heer en zeg: ‘Heer, Ik heb deze baan, ik heb deze verantwoordelijkheid. Dit heeft mijn aandacht nodig. Ik weet niet zeker hoe ik dit moet aanpakken. Ik weet niet precies hoe ik het voor elkaar moet krijgen, maar Heer, ik vertrouw het aan U toe. Ik leg het in Uw handen; ik vraag U de leiding te nemen. Ik vertrouw niet op mezelf. Ik ga niet simpelweg op mijn eigen oordeel af.
Ik zal mijn best doen Heer, maar ik weet ook dat zelfs het beste van mij niet goed genoeg is, dus ik vertrouw mijn werk, mijn verantwoordelijkheden, mijn bezigheden, aan U toe’.
In het oorspronkelijke Hebreeuws van dit vers heeft toevertrouwen de betekenis van ‘rollen’. Je werk en je verantwoordelijkheden geven je het gevoel dat je een zware last op je rug draagt, en je weet niet hoe je die kwijt kunt raken.
Zoals bekend, is de beste manier om een zware last van je rug te krijgen hem eraf te laten rollen en op de grond te dumpen. Dat is precies wat dit woord betekent. Laat die verantwoordelijkheid van je rug af rollen. Dump hem aan de voeten van de Heer, en vraag Hem je last over te nemen. En Hij zegt dat Hij hem over zal nemen en dat, als jij je werken aan Hem toevertrouwt, je plannen zullen slagen.
Je hoeft dan niet de hele tijd zitten piekeren en nadenken of de dingen wel goed komen. Vertrouw eenvoudigweg je werken aan de Heer toe.
Hemelse Vader, ik laat alle last en moeite van de uitdagingen en problemen waar ik voor sta, van mijn rug af rollen en leg ze bij Uw voeten neer. Ik vertrouw erop dat U me kracht geeft en dat ik niet hoef te gaan piekeren, maar mag rekenen op Uw machtige hand die mij helpt. Amen. 

 

Video: ‘a word from the Word’
Bovenstaand onderwijs is een vertaling van de – door Derek voorgelezen – ‘word form the Word’ radio-uitzendingen. Dit korte woord van Derek is onder prachtige videobeelden van het land Israël gezet.
Je kunt de video van vandaag hier  bekijken
‘Liefde is de opdracht’
Wist je dat op onze website, derekprince.nl, verschillende videopredikingen van Derek Prince gratis te bekijken zijn?
Kijk vandaag bijvoorbeeld naar ‘Het doel is liefde’.

 

DPM Wereldwijd
VIETNAM
•     Bid om Gods bescherming en zalving voor de beide vertaalteams in dit communistische land.
•     Bid dat de regering de volgende twee Vietnamese boeken, die klaar zijn om gedrukt te worden, officieel zal goedkeuren.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email