31 december: God begeert jou met jaloersheid

Thema: Besef je hoe waardevol je bent?

God begeert jou met jaloersheid
snowy-treescape.jpg

31 december

We lazen de afgelopen dagen over de prachtige schepping van de mens. In zowel hun innerlijke natuur als hun uiterlijke vorm vertegenwoordigden Adam en Eva God op een unieke wijze naar de rest van de schepping. Bovendien beleefden zij persoonlijke vriendschap met de Heer. 

Maar toen volgde de grootste tragedie uit de menselijke geschiedenis. Misleid door satan, ruilden Adam en Eva hun van God gegeven erfdeel in voor een stuk fruit. Deze ongehoorzaamheid beïnvloedde ieder deel van hun drie-enige natuur. Hun geest – van God afgesneden -stierf. In hun ziel werden zij rebels en opstandig. Hun lichamen werden onderworpen aan ziekte, pijn en uiteindelijk de dood.

 

God had Adam en Eva gewaarschuwd voor de boom van de kennis: wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven (Genesis 2:17). Het was hun geest die onmiddellijk stierf; hun lichamen stierven pas zo’n 900 jaar later.

 

De ongehoorzaamheid van Adam en Eva had verschrikkelijke gevolgen. Toch bracht het een aspect van Gods natuur aan het licht, dat anders nooit ten volle geopenbaard zou zijn geweest: de onvoorstelbare diepte van Zijn liefde. God heeft de nakomelingen van Adam nooit opgegeven of in de steek gelaten. Hij hunkert er nog steeds naar ons naar Zichzelf terug te brengen. Dit staat prachtig beschreven in Jacobus 4:5: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid (NBG) – dat is de geest die in Adam werd geblazen toen hij geschapen werd. Hoe ongelofelijk het ook klinkt, God verlangt nog steeds naar de persoonlijke gemeenschap die Hij ooit met Adam had, maar die verbroken werd door Adams opstandigheid – een opstandigheid die is blijven voortbestaan in al Adams nakomelingen.

 

Sommige mensen houden niet van de uitdrukking dat God een jaloers God is. Voor mij is het echter een fantastisch beeld dat God zich heeft verlaagd – dat Hij bereid is om jaloers te zijn vanwege mensen zoals jij en ik. Het laat zien dat God zo graag onze liefde wil, dat Hij jaloers is als we liefhebben op een manier die tegen Hem ingaat.

 

God heeft een oneindig hoge prijs betaald om voor ons een weg van terugkeer tot Hem mogelijk te maken. Hij zond Jezus om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10). Door Zijn plaatsvervangende offer aan het kruis, heeft Jezus het voor ieder van ons mogelijk gemaakt om vergeven en gereinigd te worden van zonde en deel te worden van Gods eigen familie.

Vader, dank U wel dat U, ondanks mijn fouten, verlangt naar mijn liefde, dat U de relatie met mij niet wilt opgeven. U heeft een oneindig hoge prijs betaalt om die relatie met mij mogelijk te maken. Wilt U het besef van Uw liefde diep in mijn hart laten doordringen. Amen.

Uit de onderwijsbrief: Besef je hoe waardevol je bent?

 

Heb je er moeite mee Gods liefde te ontvangen? Lees er meer over in dit prachtige boekje: Onbegrijpelijke liefde.

DPM Wereldwijd…

 

MIDDEN OOSTEN Het Internet is een belangrijk onderdeel van de bediening aan het Midden Oosten. Bid dat de Engels/Arabische website van DPM een effectief werktuig voor zending zal zijn.

Bid om wijsheid voor de DPM-staf om alle beschikbare digitale middelen te gebruiken om de mensen in dit gebied te bereiken.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email