31 maart: Laat God je toetsen

Thema: Vier eisen voor aanbidders – 1. Een waarachtig hart (II)

Laat God je toetsen

31 maart

In Psalm 139 spreekt David over Gods vijanden en zegt:

 

Zou ik niet haten, Heer, wie U haten? Een afkeer hebben van wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een dodelijke haat, mijn eigen vijanden zijn het. (Psalm 139:21,22)

 

Mag een christen dit zeggen? Sommigen menen van wel, anderen van niet. David zocht raad bij een andere bron:

 

Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. (vers 23)

 

David vroeg aan God: ,,Ziet U iets in mij wat vijandig is naar U? Zie of er iets in mij is dat zich tegen U keert.” Kun jij God uitnodigen om dat te doen? Wees niet bang of beschaamd als het gaat om het belijden van zonden. Ik heb mensen vaak gezegd dat ze niets aan God kunnen belijden wat Hij niet allang weet. Hij wordt er niet door verrast. Het belijden van je zonden is in jouw belang, niet in het Zijne.

 

Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (vers 24)

 

Voordat God ons op eeuwige wegen kan leiden, moeten we Hem eerst toestaan ons te toetsen en ons hart te onderzoeken – om alle vijandschap tegen God met wortel en al uit te rukken. Laat God zien wat er in je hart is en laat Hem ermee afrekenen. Leg het open en bloot voor Hem neer.

 

De Heer zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is… (Jesaja 29:13)

 

De profeet Jesaja heeft het hier over ‘godsdienst-zonder-hart’. Je eert God met je lippen, maar je hart is er ver van verwijderd. De zonde van de religieuze mensen werd door Jezus verreweg het meest radicaal aan de kaak gesteld. Hij noemde het ‘hypocrisie’ of huichelarij. Weet je wat hypocrisie is? Het woord komt van het Griekse woord voor acteur. Religiositeit is het opvoeren van een act. Het antieke toneel maakte gebruik van verschillende soorten maskers. Als een acteur in verschillende scènes moest optreden, gebruikte hij verschillende maskers. Lege godsdienst is niets anders dan het opzetten van verschillende maskers – het is een soort van acteren terwijl je in de kerk zit. Het komt zelfs voor dat religieuze mensen een ander stemgeluid voortbrengen in de kerk; als ze bidden zetten ze een onechte, kunstmatige stem op. Maar God zegt dat hij van de huichelaars de mogelijkheid om de waarheid te zien heeft weggenomen(zie Jesaja 29:14).

 

God zoekt aanbidders met een oprecht hart, geen hypocrieten, geen religieuze vertoningen. Hij wil integere, loyale en echte harten. Iemand zei eens dat je geloof ook kunt vertalen met gehoorzaamheid. Ik zou willen voorstellen om geloof te vertalen met loyaliteit – loyaliteit aan Christus tegen elke prijs. Ik ben van mening dat je zult merken dat geloof, loyaliteit en gehoorzaamheid altijd samen gaan.

Vader, toetst U mij Heer, om te zien of er bij mij schadelijke wegen zijn, zodat ik U in alles gehoorzaam ben vanuit geloof en loyaliteit aan U. Want U bent mijn Maker. Ik behoor helemaal aan U toe. Amen. 
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
 

BULGARIJE

Bid om nieuwe interesse in de herontworpen Bulgaarse website, en dat hierdoor veel meer mensen bereikt kunnen worden met Dereks materiaal.

Bid om succes voor de te publiceren projecten die gepland staan voor 2015, om tegemoet te komen aan de groeiende honger naar het Woord van God en naar Bijbelonderwijs in Bulgarije.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email