7 juni: Volmaakte, blijvende overwinning

Het offer van Jezus aan het kruis is de enige basis van Gods voorziening voor iedere nood van het hele menselijk ras. In plaats van dat God een grote hoeveelheid handelingen verrichtte op diverse tijden, staat in de Bijbel:

Want met één offer heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden (Hebreeën 10:14).
De schrijver zegt dat Jezus, nadat Hij dat ene offer heeft gebracht, ging zitten aan de rechterhand van God (vers 12). Waarom ging Hij zitten? Omdat Hij dit offer nooit meer opnieuw hoefde te brengen.
Door Zijn werk aan het kruis, bracht Jezus satan en zijn koninkrijk, een totale, onherroepelijke en blijvende nederlaag toe. Jezus zal dit nooit opnieuw hoeven te doen. Satan is al verslagen, dat hoeven jij en ik niet te doen. Maar we moeten de overwinning die Jezus heeft behaald wel toepassen, en leren wandelen in Zijn overwinning.

In Kolossenzen 1:12 staat:

Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Onze erfenis is in het licht… daar is geen enkele duisternis in te vinden. Onze erfenis bevindt zich volkomen in het licht. Hoe heeft Jezus dat gedaan?

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden (vers 13,14).
Door de verlossing door Jezus’ bloed zijn we bevrijd uit het domein van de duisternis en zijn in het licht geplaatst –  we zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, Jezus!
Dank U Heer voor Uw vergeving. Ik proclameer dat Jezus door het kruis satan en zijn koninkrijk een totale, permanente en onherroepelijke slag heeft toegebracht. Ik pas de overwinning toe die Jezus behaalde, en ik wandel in die overwinning, want ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.
Bron: Lucifer ontmaskerd (Boek)

Lees ook het boek Lucifer ontmaskerd, om te zien hoe een oorspronkelijke lichtdrager (‘Lucifer’) door hoogmoed werd tot een prins van duisternis die erop uit is ook jou en mij te verduisteren in ons denken. Maar Jezus heeft ons bevrijd uit zijn macht!

 

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email