7 oktober: De graadmeter van geestelijke kracht

DPM_logo

Thema: Bouwen aan karakter
 
Gisteren hebben we ons thema ‘Als je het beste wilt van God’ afgesloten, en stappen voor de komende periode over op een nieuw thema: ‘Overgave’, op basis van dit gelijknamige boekje…

De graadmeter van geestelijke kracht…

leaf-macro.jpg

7 oktober

De eerste tekst die ik met het oog op ons nieuwe onderwerp, ‘Overgave’, wil bespreken, is Romeinen 15:1:Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. 

Deze tekst is volgens mij de Bijbelse maatstaf voor echte geestelijke kracht. Het gaat er niet om waar je zelf allemaal toe in staat bent, maar veel meer om hoeveel je kunt verdragen van de zwakheden van anderen. Het geeft veel voldoening om sterk te zijn in je eigen capaciteiten, je eigen bediening, jouw eigen ervaring; het voelt goed om ‘de man of vrouw met de antwoorden’ te zijn, maar daar is niet veel geestelijke kracht voor nodig. Er is wèl geestelijke kracht voor nodig om de zwakheden van anderen te (ver-)dragen. Ik geloof dat geestelijke kracht door God en door de Bijbel wordt afgemeten aan ons vermogen om de zwakheden van anderen werkelijk te dragen en hen te steunen. Hoe meer we hiertoe in staat zijn, hoe groter onze geestelijke kracht is. Ik persoonlijk heb dit nooit makkelijk geweest.

 

Deze houding is precies tegenovergesteld aan de geest en de mentaliteit van deze eeuw. De geest van de tijd waarin we leven zegt: ,,Pak wat je kunt voor jezelf. Laten de zwakken voor zichzelf zorgen”. Als christenen schrijven we de zwakken niet af. We stoppen hen ook niet weg in een instituut waar we nooit meer iets van hen horen, of waar we nooit meer naar hen hoeven omzien.

 

Eén van de meest opvallende kenmerken van de eerste christenen was hun zorg voor de zwakken. Zij verzorgden en verpleegden de zieken, in plaats van hen af te schrijven. Dat maakte diepe indruk op de wereld van toen. Men kon niet begrijpen dat deze christenen omkeken naar mensen die zelf niets te bieden hadden – mensen die alleen maar een blok aan het been waren. Ik ben gaan inzien, dat als we zwakke, afhankelijke mensen aan de kant schuiven, dat geen teken is van kracht, maar van zwakheid.

 

Ook geestelijk geldt deze wet. Juist door de afhankelijke, de gehandicapte, de gebrekkige, de zwakke gelovigen, wordt onze geestelijke kracht getest. Als ik christen ben, dan is niet mijn eerste doel eruit te halen wat erin zit voor mij, maar mijn eerste doel is Jezus Christus te behagen in alles wat ik doe. Als we er eenmaal een levensstijl van maken om Jezus blij te maken met alles wat we doen, dan zal ons leven automatisch in niets meer lijken op het leven van de onbekeerden om ons heen. Het behagen van Jezus op zichzelf zal ons al anders maken.

 

Heer Jezus, dank U wel dat U mij wilt helpen om de zwakheden van anderen te dragen en niet in de eerste plaats te kijken naar wat ik zelf denk nodig te hebben of mijn eigen belang te zoeken. U droeg mijn zwakheden en falen, en zo mag ik Uw genade ook toepassen naar anderen toe. Hiertoe ben ik in staat door de kracht die U mij geeft! Dank U wel daarvoor. Amen. 
 Uit het boekje: Overgave 

DPM Wereldwijd…
 
Duitsland
Bid voor degenen die betrokken zijn bij de DPM conferenties die plaats zullen vinden in oktober en november. In het bijzonder voor Dan & Cindy Tracy die DPM Duitsland leiden en tijdens deze conferenties voor verschillende mensen bidden voor genezing en bevrijding.
Stuur deze email door

Deze e-mail werd verzonden naar info@derekprince.nl, door info@derekprince.nl |
Profiel/e-mailadres bijwerken | Onmiddellijk verwijderen met SafeUnsubscribe™ | Privacybeleid.
DPM Nederland | Postbus 326 | Winterswijk | 7100 AH | Netherlands

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email