9 februari: Diep ontzag

 

 
DPM_logo

 
Thema: Basisvoorwaarde 1: Eerbiedige onderwerping
_________________________________________________________________________

Diep ontzag

9 februari

De komende tijd zullen we kijken naar acht voorwaarden uit de Bijbel om God in gebed te naderen op een manier die het antwoord op ons gebed dichterbij brengt. Dit zijn basisvoorwaarden, de eerste stappen op weg naar gebedsverhoring. Vandaag beginnen we met de eerste: Eerbiedige onderwerping.

 

Zoals we zagen, spreekt Hebreeën 5:7 over Jezus’ leven op aarde, en hoe Hij bad: Christus heeft tijdens Zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege Zijn diep ontzag voor God. (NBV)

Al eerder bestudeerden we het eerste deel van dit vers vanuit het gezichtspunt van Jezus als ons voorbeeld van een priester, en hoe Jezus tijdens Zijn leven op aarde gebeden en smekingen offerde aan de Vader. Maar aan het einde van dit vers lezen we nog iets anders dat heel belangrijk is. Daar wordt ons verteld waaróm God de Vader altijd de gebeden van Zijn Zoon verhoorde, namelijk vanwege Zijn diep ontzag voor God. In andere vertalingen staat hier ‘eerbiedige onderwerping’. Dat is de eerste voorwaarde om God te naderen.

Hoe kwam dit diepe ontzag of deze eerbiedige onderwerping van Jezus tot uitdrukking? De schrijver van de Hebreeënbrief verwijst naar het moment dat Jezus aan het bidden was in de tuin van Getsémané:

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. (…) Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.(Matteüs 26:39-42)

Eerbiedige onderwerping houdt dus in dat je tegen de Vader zegt: ‘Niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt… Uw wil zal geschieden.’ Het betekent afstand nemen van onze eigen wil, en Gods wil omarmen.
_________________________________________________________________________
Vader, ik onderwerp mij volledig aan U. Ik heb diep ontzag voor U en daarom neem ik afstand van mijn wil en omarm Uw wil. Amen.
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

9 februari – CANADA
Bid dat er nieuwe maatschappen met andere bedieningen zullen ontstaan in het komende jaar.
Bid dat de juiste contacten worden gelegd om te helpen de deuren te openen naar het gevangeniswezen van Canada.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email