19 juni: We bouwen en vechten!

DPM_logo

Thema: Onze aanvalwapens

________________________________________________________________________

We bouwen en vechten!

19 juni  

We hebben in de afgelopen periode alle zes verdedigingswapens behandeld die Paulus in Efeziërs 6:14-17 opnoemt. We zagen dat, met uitzondering van het zwaard, al deze wapens essentieel zijn voor onze verdediging en bescherming. Zelfs het zwaard reikt niet verder dan de lengte van de arm van de persoon die het hanteert. Niets in deze lijst van wapens stelt ons in staat om actief met satans bolwerken af te rekenen, zoals Paulus in 2 Korinthiërs 10:4 en 5 beschrijft: De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen Paulus heeft het hier over onze opdracht om satans bolwerken omver te halen.

 

In de komende dagen schakelen we over van de verdediging over op de aanval. We zullen aanvalswapens bespreken die ons in staat stellen de bolwerken van satan aan te vallen en neer te halen. Het is belangrijk om in te zien dat aanvallen belangrijk is!  Historisch is bewezen dat geen enkel leger ooit een oorlog heeft gewonnen door louter verdediging. Aan het begin van de negentiende eeuw vroeg iemand aan een bekende Franse generaal: ,,Welk leger wint er in een oorlog?” De generaal antwoordde: ,,Het leger dat oprukt.” Dat is misschien iets te simpel voorgesteld, maar het is in ieder geval waar dat niemand ooit een oorlog zal winnen door zich terug te trekken, of zelfs maar door stil te blijven staan. Zolang satan de kerk in een defensieve houding kan houden, zal zijn koninkrijk nooit omver geworpen worden. Daarom hebben we de absolute plicht om uit onze defensieve houding van zelfverdediging te komen en tot de aanval over te gaan.

 

Toen Jezus zijn plan met de gemeente voor het eerst onthulde, wilde Hij dat ze een offensieve houding had tegenover de bolwerken van satan. De eerste keer dat het woord gemeente in het Nieuwe Testament genoemd wordt, is in Mattheüs 16:18. Jezus spreekt hier tot Petrus en zegt:

 

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

 

In een andere vertaling staat: ‘alle poorten van de hel zullen daar niet sterk genoeg voor zijn.’ Het woord voor hel in het Grieks van het Nieuwe Testament is hades. De grondbetekenis van het woord hades is ‘onzichtbaar’. De hades of hel, is dus de onzichtbare wereld van satans koninkrijk.

 

Jezus schetst zijn Kerk als een gemeente die hoofdzakelijk bezig is met twee activiteiten: bouwen en vechten. Deze twee moeten altijd hand in hand gaan. Het is niet goed om te vechten als we niet bouwen. Aan de andere kant kunnen we niet bouwen als we niet vechten. We moeten dus altijd denken in termen van gemeentebouw en het bevechten van satans strijdkrachten. 

________________________________________________________________________

Heer Jezus, U bent mijn koning en de aanvoerder van het leger waar ik bij hoor, om te Uw gemeente te bouwen en te vechten voor de vestiging van Uw Koninkrijk. Dank U dat U mijn arm sterkt voor de strijd en me inspireert door Uw Geest om in de aanval te gaan. Help mij daarin samen met mijn broers en zussen op te trekken, om geestelijke overwinning binnen te halen in Uw kracht! Amen!  

 

________________________________________________________________________

Als je meer wilt leren over onze rol in actieve geestelijke strijd, kijk dan op onze gratis naar Dereks prediking: Oorlog in de hemel.

DPM Wereldwijd…

19 juni – ISRAËL

Premier Netanyahu en de andere leiders van Israël hebben ons gebed nodig. Ze staan tegenover kwade machten en ze voelen dat ze geen steun hebben om opgewassen te zijn tegen de sfeer van vijandigheid in de wereld.

Bid dat ze zullen vertrouwen op God Die beloofd heeft in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, om hen een land en een volk te geven.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email