Shop Doneer

Aan God overgeven

Leestijd: 3 min.

Paulus schreef:

Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12-13)

We zijn bevrijd. De zonde moet onze handen, voeten en lippen niet langer beheersen. Integendeel, het is de bedoeling dat we onszelf en onze lichaamsdelen aan God overgeven als werktuigen van gerechtigheid voor God. Er is eigenlijk sprake van een dubbele overgave.

Ten eerste geven we onze wil over aan God door te zeggen: 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.' Net als in het Onze Vader:

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:10)

Als we bidden, Uw wil geschiede, dan begint dat bij de wil van degene die bidt; je zet in de eerste plaats jouw eigen wil erop dat Gods wil gebeurt, in het algemeen en in jouw eigen leven.

Nadat we onze eigen wil aan Gods wil hebben overgegeven, bieden we ook onze ledematen aan God aan, als werktuigen voor de gerechtigheid. In het Grieks staat het woord 'werktuigen' eigenlijk voor 'wapens' – dit impliceert dus geestelijke strijd. Onze ledematen zijn niet zomaar werktuigen, zoals een schoffel of schop – nee, het is wapentuig, zoals bijvoorbeeld een zwaard – het is bewapening die wordt ingezet in de geestelijke strijd. De doop in de Heilige Geest speelt een belangrijke rol, want daarbij geven we namelijk eerst onze wil over aan God; en vervolgens ook het lichaamsdeel dat zich meestal het moeilijkst laat beheersen: onze tong. Met de doop in de Heilige Geest gehoorzamen we in feite dus ook aan de opdracht onze lichaamsdelen aan God over te geven als wapens van gerechtigheid. Als onze tong is overgegeven aan God en is overgenomen door de Heilige Geest, wordt het een krachtig wapen: in gebed (zowel in de geest als met het verstand), in getuigenis en in prediking.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik geef mijzelf en mijn wil over aan God en verklaar dat mijn ledematen werktuigen zijn van gerechtigheid, overgegeven aan God voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.