Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bekleed met gerechtigheid

Leestijd: 2 min.

We zullen Jobs getuigenis lezen over de manier waarop hij leefde. God zelf heeft verklaard dat Job een rechtvaardig mens was. Deze woorden hebben me zo geraakt, dat ik er niet omheen kan:

Als een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig; als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij. Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De ​zegen​ van hem die verloren ging, kwam over mij; en het ​hart​ van de ​weduwe​ deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met ​gerechtigheid, en die bekleedde mij; mijn recht was als een ​mantel​ en een ​tulband. Voor de blinde was ik als ogen, en voor de kreupele was ik als voeten. Ik was een vader voor de armen, en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. (Job 29:11-16)

Is het niet opvallend dat Jobs gerechtigheid 'niet die van hemzelf' was? Er is in de Bijbel geen 'eigen gerechtigheid' te vinden. Job zei: Ik bekleedde mij met ​gerechtigheid. Hij werd bekleed met een gerechtigheid die hij van God had ontvangen in geloof. En de rest is het gevolg van die gerechtigheid. De armen, wezen en weduwen, blinden en lammen, ontheemden en vreemdelingen zijn de onderwerpen van Gods ontferming. Aan al deze mensen denkt God als Hij spreekt over rechtvaardigheid. Als je wilt afmeten hoeveel van Gods rechtvaardigheid je bezit, dan moet je kijken naar de mate waarin je bewogen bent met deze groepen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U zo goed voor ons zorgt. Ik zie in dat de armen, wezen, weduwen, gehandicapten, verdrukten en vreemdelingen onderwerpen zijn van Uw ontferming – daarom maak ik hen ook het richtpunt van mijn bewogenheid. Zoals een Vader bewogen is over zijn kinderen, zo is de Heer bewogen over mij. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.