Shop Doneer

De betekenis van 'volmaakt'

Leestijd: 2 min.

Het woord 'volmaakt' beangstigt sommige mensen. Ze hebben het idee dat volmaakt zijn betekent dat je nooit iets verkeerd doet, nooit iets verkeerds zegt en nooit fouten maakt. Ze zeggen: 'Als dat het doel is, dan geef ik het op. Dat is onhaalbaar.' Maar het woord 'volmaakt' staat in de Bijbel, dus we kunnen ons er niet aan onttrekken. Vroeg of laat worden we ermee geconfronteerd, dus we kunnen maar beter bestuderen wat de Bijbel ermee bedoelt. 'Volmaakt' heeft in de Bijbel drie betekenissen. De eerste is 'volwassen' of 'volgroeid'. Deze betekenis kunnen we allemaal prima hanteren; dat is niets om zenuwachtig van te worden. Een andere gerelateerde betekenis is 'volledig' of 'compleet', oftewel zonder gebrek of gemis. Onthoud dat deze twee betekenissen niet altijd samen hoeven te gaan. Iemand kan helemaal volgroeid zijn en toch lichamelijke gebreken vertonen. Men kan zelfs bepaalde lichaamsdelen geheel missen, zoals een been of een orgaan. Dan is hij of zij wel volwassen en volgroeid, maar toch incompleet. In het beeld van volmaaktheid zoals de Bijbel het beschrijft, moeten we de verschillende betekenissen van volwassenheid en perfectie combineren.

De volmaking der heiligen uit Efeze 4:12 heeft een Griekse vorm die 'samenvoegen' of 'verbinden' betekent. Een vergelijkbaar woord wordt gebruikt in Hebreeën 11:13, waar staat dat door het Woord van God de wereld geordend is. Het woord 'volmaakt' heeft kennelijk dus ook te maken met iets samenvoegen op zo'n wijze dat ieder deel harmonieus met de andere delen samenwerkt en doet waarvoor het gemaakt is. Deze drie betekenissen – volgroeidheid, compleetheid en juiste integratie of samenvoeging – passen op zo'n manier in elkaar, dat het geheel in harmonie functioneert. Dat is precies het doel dat de Bijbel voor ons als gelovigen beoogt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw geweldige werk in mij. Ik proclameer dat God mij volmaakt – Hij maakt mij volwassen, volgroeid en compleet, en Hij brengt mij op de plaats die Hij voor me heeft om te functioneren in Zijn gezin. Ik ben volmaakt in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.