Shop Doneer

De Heer onze Geneesheer

Leestijd: 2 min.

Vlak nadat God Israël uit Egypte had bevrijd en de Israëlieten Zijn verloste verbondsvolk werden, was de eerste specifieke openbaring die Hij van zichzelf gaf het feit dat Hij hun genezer was. Deze eigenschap van God staat in Exodus 15:26 waar de Heer tot Israël spreekt:

...Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Een 'heelmeester' is een arts of dokter. Het woord dat in deze tekst wordt genoemd, is hetzelfde woord dat in modern Hebreeuws nog steeds wordt gebruikt voor 'dokter'. Dit woord heeft in de drieduizend jaar geschiedenis van de Hebreeuwse taal zijn betekenis niet verloren. God zei letterlijk: 'Ik ben jullie Dokter.'

Twee zaken die nooit veranderen zijn Gods Naam en Gods Verbond. De positie en functie van God als Heelmeester van Zijn volk is verbonden met Zijn Naam en Zijn Verbond en zal dus ook nooit veranderen.

Vele eeuwen later, toen Jezus de Messiaanse beloften vervulde door naar Israël te komen als Redder en Verlosser, manifesteerde God zich in Hem opnieuw als de Heelmeester van Zijn volk. De genezingsbediening van Jezus ging niet van Hemzelf uit, maar het was een uiting van Vaders genezende karakter en het verbond van God met Zijn volk als de Heer hun Dokter. De basis van Gods voorziening in genezing en gezondheid voor Zijn volk is Zijn Woord, de Bijbel.

Het is zo belangrijk te zien dat Gods antwoorden op onze noden hoofdzakelijk te vinden zijn in Zijn Woord! Als we Zijn Woord negeren, hebben we geen recht te verwachten dat Hij in onze nood zal voorzien. Maar als we ons naar Zijn Woord keren en Hem daarin zoeken, dan zullen we ontdekken dat Hij in Zijn Woord in al onze noden voorziet – zowel geestelijk als lichamelijk.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Ik erken dat de Heer Heelmeester is van Zijn volk, en Zijn functie als Heelmeester is verbonden met Zijn Naam en Zijn verbond. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie u liefhebben goed gaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.