Shop Doneer

De heerlijkheid die geopenbaard zal worden

Leestijd: 2 min.
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. (Romeinen 8:18-19)

Veel christenen begrijpen niet hoe belangrijk Christus' opstanding voor ons is. Bij de opstanding worden Gods zonen (en dochters) openbaar; de hele schepping kijkt verlangend uit naar dat moment. De bomen, oceanen, rivieren en bergen kijken ernaar uit. Het is opmerkelijk dat de schepping met zoveel opwinding en 'reikhalzend' uitkijkt naar dit moment, terwijl die verwachting in de Kerk vaak nauwelijks leeft.

In de volgende verzen schrijft Paulus:

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (vers 20-21)

De hele schepping zucht en lijdt, vanwege de zonde van de mens. Voordat de mens zondigde, bestonden er geen dorens en distels; niets stierf of bedierf. We zien dus dat wij niet de enigen zijn die een glorieuze opstanding tegemoet gaan; ook de schepping zal dat overkomen. God heeft echter als prioriteit gesteld dat de schepping pas bevrijd zal worden, als wij eerst zijn bevrijd. Zoals Paulus schreef:

Want wij weten dat al het geschapene samen zucht en samen in barensnood verkeert tot nu toe. (vers 22)

Paulus gebruikt vaak de frase 'wij weten…'. Helaas is het zo dat tegenwoordig maar weinig christenen 'weten'. Weten we bijvoorbeeld dat de schepping barensweeën heeft, omdat ze wacht op het zichtbaar worden van de zonen van God, de geboorte van een nieuw tijdperk, en dat ze erop wacht om bevrijd te worden van de zinloosheid?

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik spreek uit dat ik in de heerlijkheid zal komen die is bestemd voor de kinderen van God. Help mij om te 'weten' met mijn hart, wat Uw wil en bestemming is voor mij en mijn omgeving. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.