Shop Doneer

De vloek van armoede verbroken

Leestijd: 2 min.

Jezus droeg de vloek van armoede; een vloek die wordt beschreven in Deuteronomium 28:48a:

...zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles.

Een aantal jaar geleden toen ik aan het preken was over Gods financiële voorziening, ontving ik een openbaring van de Heilige Geest die verder ging dan wat ik in mijn prediking had voorbereid. Toen ik voor de mensen stond en tot hen sprak, kreeg ik tegelijkertijd een innerlijk visioen van Jezus aan het kruis. Ik zag Hem daar op de afschuwelijke wijze die de Bijbel beschrijft. De Heilige Geest liet me vier aspecten van de vloek van armoede zien, en hoe Jezus die vloek volkomen heeft gedragen.

Ten eerste had Jezus honger – toen Hij werd weggebracht om gekruisigd te worden, had Hij bijna 24 uur niets gegeten.

Ten tweede had Hij dorst - 'Ik heb dorst', was een van Zijn laatste woorden.

Ten derde was Hij naakt – de Romeinse soldaten hadden Zijn kleren uitgetrokken en verdeelden deze onder elkaar.

Ten vierde ontbrak het hem aan alles – Hij had geen graf om in te worden gelegd, Hij had geen doodskleed dat om Hem heen gewikkeld zou worden.

Jezus had helemaal niets. En waarom? Zodat Hij naar Gods eeuwige plan de volledige vloek van armoede voor ons droeg aan het kruis. In eerste instantie begreep ik de volledige toepassing niet die de Heilige Geest mij liet zien. Terugkijkend zie ik dat deze openbaring voor mij de basis is geweest voor het feit dat ik geloof dat God ons voorspoed wil geven – Hij wil dat het ons goed gaat! In de diepte van de omwisseling droeg Jezus de vloek van de armoede, zodat wij de zegen zouden ontvangen van Abraham, de man die God zegende 'in alle dingen' (Genesis 24:1); een zegen die door de Heilige Geest wordt uitgedeeld.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat U de vloek van de armoede volkomen voor mij hebt gedragen. En omdat U mijn armoede droeg, mag ik delen in de overvloed die U voor mij heeft bedoeld; genoeg om te leven, en zelfs nog meer om weg te geven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.