Shop Doneer

De vreze des Heeren is de sleutel tot reinheid

Leestijd: 3 min.
Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:12 en 14)

God zal degene die Hem vreest, onderwijzen; Hij zal hem onderwijzen in de weg die Hij kiest. Keer op keer heb ik mensen verteld dat we ons kunnen laten inschrijven op een Bijbelschool of seminarie, maar dit geen garantie is dat de Heer ons zal onderwijzen, omdat de Heer Zijn studenten uitkiest op basis van hun karakter. En de belangrijkste norm daarvoor is de vreze des Heren.

Vers 14 bevat naar mijn mening één van de meest verbazingwekkende uitspraken van de hele Bijbel:

Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen. (Psalm 25:14)

De 'New International Version' vertaalt dit als volgt: De Heer deelt Zijn geheimen met wie Hem vrezen... Wat een voorrecht om te delen in de geheimen van de Heer!

De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand... (Psalm 19:10)

De vreze des Heeren is rein (of, zoals andere vertalingen het weergeven: reinigend). Wat een prachtige verklaring. Er ligt een reinigende kracht in de vreze des Heren. Ze houdt ons af van de bezoedeling en het bederf dat door de zonde heerst in deze wereld.

De wereld waarin wij leven, is heel erg bedorven. We maken ons zorgen over de milieuverontreiniging, die vervuiling geeft in de natuur en de hele natuurlijke wereld. En hoewel dit natuurlijk erg is, nog veel erger is de verontreiniging op geestelijk gebied, omdat die vervuiling invloed heeft tot in de eeuwigheid. Heel veel van wat we horen, lezen of zien op televisie - en veel van wat ons omringt op onze werkplekken en mogelijk zelfs in onze huiskamers - is onrein. Onreinheid breekt onze morele structuur af. We hebben iets nodig wat ons beschermt - iets wat ons behoedt voor het bederf in de wereld.

De psalmist wijst ons op Gods voorziening: De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De vreze des Heren kent geen einde; ze is oneindig. Het is een voortdurende voorwaarde van God en een voortdurende voorziening van God.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U Zelf voortdurend voorziet in datgene wat we nodig hebben om ons te beschermen tegen de corruptie en het bederf dat eigen is aan deze wereld. Dank U wel dat de vreze des Heren mijn oog voortdurend wijst op Uw komende Koninkrijk, terwijl ik in het hier en nu mag leven vanuit Uw kracht en overwinning! Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren. Wil je rein leven, spreek dit dan uit met de proclamatiekaart Reinheid.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.