Shop Doneer

De woorden die we uitspreken

Leestijd: 2 min.

Een ander woord voor belijdenis is getuigenis. In Openbaring 12:11 staat:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

We zagen al eerder dat we satan overwinnen door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. Getuigen is heel eenvoudig – het uitspreken van woorden die overeenkomen met de Bijbel. Dit getuigenis redt ons; het is onze bescherming.

Jezus wordt 'de hogepriester van onze belijdenis' genoemd (Hebreeën 3:1). Letterlijk betekent 'belijdenis': 'hetzelfde zeggen als…' Voor ons die geloven in de Bijbel en in Jezus Christus, betekent belijdenis dus dat we met onze mond hetzelfde zeggen als Gods Woord. We zorgen ervoor dat onze woorden overeenstemmen met Gods woorden. Jezus kan ons alleen vertegenwoordigen als we de juiste belijdenis uitspreken. Of we dit nu 'getuigen' noemen of 'belijden', het is onmisbaar om redding van God te ontvangen.

Jezus zei:

Want op grond van uw woorden zult u ​rechtvaardig​ verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Mattheüs 12:37)

We bepalen onze bestemming door de woorden die we uitspreken. Jakobus schreef dat de tong is als het roer van een schip; hoewel het maar een heel klein onderdeeltje is van een schip, bepaalt het precies de koers ervan, en daarmee dus de bestemming (zie Jakobus 3:4). Zo bepalen we ook de koers van ons leven door het gebruik van onze tong. We kunnen het juiste zeggen en de woorden van onze mond laten overeenstemmen met het Woord van God, of we kunnen het verkeerde zeggen en ervoor zorgen dat ons leven uit koers raakt. We komen óf veilig in de haven aan, óf we eindigen in een schipbreuk, of op een heel andere plaats. Het hangt ervan af hoe we onze tong gebruiken.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de hogepriester van onze belijdenis bent. Ik verklaar dat ik de duivel overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. Ik zal mijn belijdenis vasthouden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.