Shop Doneer

Een beroep op Gods zegen

Leestijd: 3 min.

De climax van de priesterlijke zegen die Aäron en zijn nageslacht over het volk Israël moest uitspreken was als volgt:

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen ​zegenen. (Numeri 6:27)

Vaak zijn de meest effectieve gebeden die we voor anderen kunnen opzenden, gebeden van lofprijs en dankzegging, waarin we een beroep doen op de naam van de Heer Jezus. Als we de naam van Jezus 'leggen' op de mensen waarvoor we bidden, dan doen we een beroep op Gods zegen op hen. Weinig christenen realiseren zich hoe we mensen in hun geest omhoog tillen, door eenvoudig God te prijzen voor hen. Dit is een belangrijk onderdeel van de bediening van voorbede.

De 'biddende Hyde' was een buitengewone zendeling in Punjab, India in de vorige eeuw, toen India nog een kolonie van Engeland was. Hyde's bediening was gebed; al het andere was daaraan ondergeschikt. Op een dag ontmoette hij een Indiase evangelist, die hij ineffectief en koud vond. Toen hij voor deze man begon te bidden, zei hij: 'Heer, U weet hoe broeder zus en zo is…' De Heilige Geest onderbrak hem echter en liet hem Spreuken 30:10 zien:

Belaster een ​slaaf​ niet bij zijn heer, anders zal hij u ​vervloeken​ en zult u schuldig zijn.

Broeder Hyde veranderde ter plekke zijn benadering. Hij begon te denken aan de goede dingen in het leven van deze man, en hij ging God daarvoor danken. Binnen een paar maanden werd deze man zeer succesvol in zijn bediening. Wat had hem veranderd? Het feit dat hij niet werd veroordeeld in gebed, maar juist het object was van dankzegging.

God leerde me dat als ik Hem niet voor iemand kan danken, ik waarschijnlijk ook geen recht heb om voor hem of haar te bidden. Dan kan ik beter niet bidden, want dat zou alleen nog maar schade aanrichten. Zoals in Numeri 6:27 staat:

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen ​zegenen.

Gebed van de dag

Dank U Heer. Ik prijs U! Ik beloof dat ik niet een van Uw knechten belaster, maar juist een beroep doe op Uw zegen voor de ander. Vader zegen de mensen die ik komende jaar ontmoet, waar ik mee werk, met wie ik omga… Maak mij tot een zegen voor hen. Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.