Shop Doneer

Geestelijke vrucht

Leestijd: 2 min.

Aanbidding is de daad waarmee we met de Heer verbonden worden tot één geest. Daarom is aanbidding de hoogste daad waar een mens toe in staat is. Als we in een leven van aanbidding met de Heer verbonden zijn, dan beginnen we de daden en dingen voort te brengen die Hij wil.

Aanbidding is geen toetje voor het leven als christen, geen extraatje voor een fijne ervaring in de wekelijkse kerkdienst. Aanbidding is het ware leven zélf; het is het hoogtepunt; de bevestiging van onze liefdesrelatie met Hem. Zonder iemand aanstoot te willen geven; aanbidding is als het ware de liefdesgemeenschap in ons huwelijk met de Heer. We zijn met Hem verbonden tot één geest, en als we die huwelijkseenheid beleven, heeft dat altijd voortplanting als doel. Door geestelijke gemeenschap komt geestelijke vrucht voort uit ons leven.

Vanzelfsprekend moet je de identiteit kennen van de echtgenoot met wie je één geworden bent. Paulus schrijft in Galaten 5:19-21:

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk ​overspel, ​hoererij, ​onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, ​moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het ​Koninkrijk van God​ niet zullen beërven.

De werken van het vlees zijn overduidelijk herkenbaar. Je kunt mensen vertellen dat je geestelijk bent, maar als je vleselijk bent, dan is dat aan alle kanten te zien. Denk hier eens over na: zou jij willen dat je kinderen zich gedragen zoals Paulus hier schrijft? Dat is namelijk wat het vlees voortbrengt. Er staat in deze lijst niets wat goed is. Het vlees kan niets voortbrengen wat voor God aanvaardbaar is. Het is verdorven. Jezus zei dat een 'slechte' boom geen goede vruchten kan dragen (zie Mattheüs 7:18). Dat is onmogelijk. Daarom moeten we waakzaam zijn en de werken van het vlees herkennen, om daartegenover vanuit onze gemeenschap met God geestelijke vrucht voort te brengen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij aan Uzelf hebt verbonden. Mijn aanbidding is de viering van mijn liefdeseenheid met U, en het doel van die eenheid is om geestelijk vrucht te dragen. Ik geloof dat ik met U in verbond sta en één geest met U ben. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.