Shop Doneer

Gemeenschap en discipline

Leestijd: 2 min.

De vrucht van ijver wordt ook voortgebracht door het ontwikkelen van gemeenschap met andere christenen. Laten we niet proberen om in ons eentje christen te zijn. De Bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig.

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in ​Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. (Romeinen 12:4-5)

Waarom hebben we elkaar zo hard nodig?

Denk eens aan David die erop uit trok om Goliath te verslaan. Als munitie nam hij vijf gladde stenen uit de beek. Waarom moesten die stenen glad zijn? Anders kon hij ze niet secuur richting geven en dat zou hem zijn leven kunnen kosten. Hoe waren de stenen glad geworden? In de beek stroomde voortdurend water over de stenen heen en werden ze steeds tegen elkaar aan geschuurd, waardoor alle scherpe randjes verdwenen.

Hierin ligt een prachtig beeld van bruikbare stenen voor Jezus. Als Hij bruikbare christenen zoekt, gaat Hij naar de beek, naar de plaats waar christenen gemeenschap met elkaar hebben en waar het zuivere water van Gods Woord voortdurend over de stenen heen stroomt. Zo worden ze gewassen en aan elkaar geslepen. Door de gemeenschap met elkaar worden de scherpe kantjes van ons afgeslepen en worden we gladde, bruikbare stenen.

Met het oog op die gemeenschap raad ik je aan je te onderwerpen aan discipline. Vrucht komt nooit zonder discipline. Daarbij denk ik aan twee vormen van discipline. Ten eerste: zelfdiscipline – de manier waarop we ons leven organiseren. Hierin gaat het zelfs om de kleinste details, zoals wanneer we 's ochtends opstaan, wat we eten en dragen en persoonlijke hygiëne. Al deze details zijn belangrijk als we echt optimaal vrucht willen dragen. De tweede vorm is de discipline van een gemeente. Ik geloof dat iedere christen zich zou moeten onderwerpen aan de discipline van een gemeente; samen groeien in discipelschap, door je aan te sluiten bij een gemeente en je te onderwerpen aan het leiderschap.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte om Uw rust binnen te gaan. Dank U voor de sleutels die ik heb ontvangen om de vrucht van ijver in mijn leven te zien groeien, door zelfdiscipline en gemeenschap met andere christenen. Ik zal mij inzetten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.