Shop Doneer

Genezing voor mijn lichaam

Leestijd: 2 min.

In de Bijbel staat over Jezus:

Die Zelf onze ​zonden​ in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de ​zonden​ dood, voor de ​gerechtigheid​ zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Aan het kruis droeg Jezus onze zonden in Zijn lichaam, dat het zondoffer werd. De vloek die wij verdienen, nam Hij op zich, in Zijn lichaam, zodat wij bevrijd zouden worden van de zonde. In de Bijbel staat ook:

...Hij heeft onze zwakheden op zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:17)

Dit deed Hij zodat wij door Zijn wonden genezen zouden zijn. Voor zover het van God afhangt, is onze bevrijding van de zonde een voltooid feit. Het is al gebeurd.

Het is interessant dat het Nieuwe Testament genezing niet in de toekomst plaatst, maar in het verleden. We zijn genezen sinds de dood van Jezus; door Zijn striemen bent u genezen. Er is reeds voorzien in genezing. Christenen vragen me soms: 'Hoe weet ik of het Gods wil is dat ik genezen word?' Meestal antwoord ik dan: 'Als je een toegewijd christen bent, verlost door het bloed van Jezus, dan denk ik dat je de verkeerde vraag stelt. De vraag is niet of het Gods wil is dat ik genezen word, maar hoe ik de genezing kan ontvangen waarin God al heeft voorzien!' Gods bedoeling is ons volledig te herstellen, naar geest, ziel en lichaam. Zoals Paulus zei:

En moge de God van de ​vrede​ Zelf u geheel en al ​heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere ​Jezus​ ​Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U ook de voorziener bent voor mijn lichaam. Hier hoort ook de genezing bij, die U aan het kruis al voor mij hebt bewerkt. Ik verklaar dat ik door de dood van Jezus aan het kruis, ben vergeven en genezen, en dat het Gods plan is om mij geheel te bewaren, naar geest, ziel en lichaam. Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.