Shop Doneer

Gerechtigheid en rechtvaardiging

Leestijd: 2 min.

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn (Romeinen 5:9).

We zagen al eerder: telkens als we het woord 'gerechtigheid' tegenkomen in de Bijbel, kunnen we dit vervangen door 'rechtvaardigheid'. Dit gaat op voor zowel het Hebreeuws in het Oude Testament en het Grieks in het Nieuwe Testament. In veel vertalingen wordt vaak het woord 'gerechtigheid' gebruikt als het gaat om legale, wettige processen, en het woord 'rechtvaardig' in de context van ons praktische leven, onze ethiek en ons gedrag. Maar het is hetzelfde woord.

Er ontstaat een probleem doordat 'gerechtigheid' vaak wordt gebruikt in de context van een wettig proces in de hemelse rechtbank; daardoor wordt voornamelijk gefocust op onze eeuwige redding. Dit is natuurlijk waar en heerlijk, maar het beeld is daarmee niet compleet. Dat is slechts het eerste deel van de betekenis. Gerechtvaardigd worden betekent in de eerste plaats vrijgesproken worden, maar ook rechtvaardig (in ons alledaagse leven zuiver, ethisch juist) gemaakt worden. Het woord 'rechtvaardig' is veel meer verbonden met de plaats waar we leven – ons gezin, onze werkplek, onze persoonlijke relaties en vriendschappen, waarin we ons 'rechtvaardig' opstellen. De Bijbel leert ons hiermee volgens mij dat we onszelf niet moeten beschouwen als vrijgesproken (de eerste betekenis), als we het vervolgens niet ook 'praktisch leven' – als we niet ook rechtvaardig zijn gemaakt. Gerechtigheid is dus veel meer dan alleen een wettige ceremonie waarbij het vonnis over ons leven veranderd is; het is tevens een voortdurende verandering van ons karakter en ons leven – en die wordt in ons bewerkt door de kracht van Jezus' bloed. Door de genade zijn we gerechtvaardigd met de gerechtigheid van een ander, die van Jezus Christus.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik door Zijn bloed gerechtvaardigd ben met een rechtvaardigheid die niet van mijzelf is. Heer Jezus, als ik word aangevallen, dan laat ik U in mij opstaan en zichtbaar worden, juist in die alledaagse, praktische situaties. Dank U dat ik voor eeuwig gered ben, maar ook voortdurend door U gerechtvaardigd wordt. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.