Shop Doneer

Gewassen door Zijn Woord

Leestijd: 3 min.

Als in de tijd van het Oude Testament het bloed van een offerdier had gevloeid, dan moest het offer gewassen worden in zuiver water. In 1 Johannes 5:6 staat dat Jezus kwam door water en bloed. Het bloed is het verlossende bloed van Jezus dat vloeide aan het kruis. Het water is het zuivere water van Gods Woord. Christus verlost ons door Zijn bloed en heiligt en reinigt ons daarna door ons te wassen met het water van Gods Woord (zie Efeze 5:25-26).

Toen Jezus tot de Vader bad voor Zijn discipelen, sprak Hij uit:

Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

Een belangrijke manier waarop Gods Woord ons heiligt, is dat het onze hele manier van denken verandert. Heiliging komt van binnenuit, niet van buiten. De religieuze maniertjes van heiliging zijn als het verplichte verlengen van een jurk, het haar afknippen, lippenstift verbannen, etc. Maar in Romeinen 12:2 schrijft Paulus:

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

En in Efeze 4:23:

en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.

De Heilige Geest vernieuwt ons denken door de waarheid – Gods Woord.

In het Nederlands kennen we de term 'hersenspoelen'. Dit heeft meestal een negatieve klank. Toch zou dit woord op een positieve manier kunnen beschrijven op welke manier de Heilige Geest ons denken vernieuwt. Hij 'spoelt' ons denken schoon met het zuivere water van Gods Woord. Dit moet gebeuren op basis van ons geloof, een onvervangbaar element in ons heiligingsproces. Gods Geest en Gods Woord zijn het altijd volkomen met elkaar eens; ons geloof stelt ons in staat om te ontvangen wat God ons door die twee vertegenwoordigers te geven heeft. Er is een rechtstreeks verband tussen Gods Woord en ons geloof:

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Hoe meer we luisteren naar Gods Woord, hoe meer ons geloof groeit en ons in staat stelt om de volkomen voorziening die God heeft bereid voor onze heiligheid, toe te passen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij heeft geroepen tot heilige. Ik spreek uit dat ik voortdurend word gewassen en vernieuwd door het zuivere water van Gods Woord. Ik pas de totale voorziening die God heeft bereid toe, want ik ben heilig. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.