Shop Doneer

God heeft ons geplaatst

Leestijd: 2 min.
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met ​Christus. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. (1 Korinthe 12:12,14-18)

Dit gedeelte bevat drie dingen die we goed moeten onthouden. Ten eerste: de keuze van wie en wat we zijn in het lichaam is niet aan ons, maar aan God. God heeft de leden van Zijn lichaam gerangschikt en de functies toegewezen. Dat is niet aan ons om te beslissen. God besluit en openbaart die beslissing aan ons.

Ten tweede versmelten we ons leven in een grotere eenheid, maar tegelijkertijd behouden we onze eigen persoonlijkheid. Het is net als de pink die zich samen met de vier andere vingers verbonden weet aan de hand, en daarmee dus verbonden is met het volledige leven en de bedoeling van een compleet lichaam. Als christenen verliezen we nooit onze individuele identiteit, maar we worden wel degelijk deel van een grotere, gezamenlijke groep en functioneren als dat deel van het lichaam waarvoor we geroepen zijn.

Ten derde, als een gezamenlijk lichaam, zijn we in staat om Christus in zijn geheel te vertegenwoordigen aan de wereld. Niemand van ons kan in zijn eentje Christus volledig vertegenwoordigen, maar als we verenigd zijn in één lichaam, dan kan dat lichaam Jezus Christus volledig vertegenwoordigen naar de wereld.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat ik deel ben van Uw lichaam. Ik spreek uit dat God mij met mijn eigen persoonlijkheid heeft geplaatst als deel van een groot lichaam dat Christus in al Zijn volheid kan vertegenwoordigen in de wereld. Ik ben een deel van het Lichaam van Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.