Shop Doneer

God kent mij door en door

Leestijd: 2 min.

God kent ons door en door. Zelfs zo goed dat Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd groeien (zie Mattheüs 10:30). In Psalm 139 schrijft David vol ontzag en verbijstering:

Een psalm van ​David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn ​wegen​ vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? (Psalm 139:1-7)

Bedenk wat David hier zegt: God doorziet van verre onze gedachten. Een man ontving ooit een openbaring van God, en vertelde dat de engel die hem die openbaring bracht, tegen hem zei: 'De gedachten van een mens klinken in de hemel net zo luid als de stemmen van de mens op aarde.' Dat is een schokkende gedachte – elke gedachte is transparant en hoorbaar in de hemel. Maar het is ook de kern van wat David hier schrijft.

Als we hierover nadenken, moeten we David wel nazeggen:

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. (Psalm 139:6)

David vroeg:

Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? (vers 7)

Hier zien we de sleutel om te begrijpen hoe God alles weet in het hele universum, namelijk door Zijn Geest. De Geest van God gaat door het hele universum heen; er is geen plaats waar Hij niet aanwezig is. Door Zijn Geest weet God alles wat wij weten, en nog veel meer. Hij weet dingen die wij nooit kunnen weten, zoals het aantal haren op ons hoofd.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij helemaal kent. Ik erken dat God door Zijn Geest alles over mij weet, en zelfs nog meer. Mijn hemelse Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.