Shop Doneer

Wat 'heiligmaking' betekent

Leestijd: 2 min.

‘Heiligmaking' of 'heiliging' is een van die lange, ingewikkelde theologische begrippen. Laten we om te beginnen het woord ontleden. Het werkwoord heiligen is direct gerelateerd aan het originele Bijbelse woord voor 'heilig'. Heiligen betekent dus heilig maken. Het Nederlandse woord heiliging is verbonden met het woord heilige. Heiligmaking is dus het proces van iemand maken tot een heilige.

Daarom heeft ook ​Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te ​heiligen, buiten de ​poort​ geleden (Hebreeën 13:12).

Jezus ging buiten de stad als een zondoffer (zie bijvoorbeeld Johannes 19:16-20 – hoe Jezus werd weggeleid buiten de stad, om te lijden als een zondoffer). We leren uit het Oude Testament dat een zondoffer niet kon worden gebracht midden in de menigte van Gods volk (zie bijvoorbeeld Exodus 29:14). Heiligmaking omvat altijd afscheiding, apart zetten.

Om onszelf heilig te maken, moeten we de juiste belijdenis uitspreken: Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God, afgescheiden van al het kwade. Tussen mij en al het kwade staat het bloed van Jezus.

Degene die geheiligd wordt, bevindt zich in een gebied waar God toegang tot hem heeft, terwijl de duivel dat niet heeft. Geheiligd worden is weggehaald worden uit het gebied waarin satan kan komen en overgezet worden in een gebied waarin we beschikbaar zijn voor God – maar waar we niet thuis zijn als satan aanbelt. Dat is heiligmaking, heilig gemaakt worden, apart gezet voor God.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw bloed! Heer, wat een voorrecht om beschikbaar te zijn voor U, en niet thuis te hoeven geven als de duivel aanbelt. Dank U voor mijn heiliging! Ik spreek uit dat ik door het bloed van Jezus heilig ben gemaakt, apart gezet voor God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.