Shop Doneer

Gods blauwdruk

Leestijd: 2 min.
Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder ​geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. (Psalm 139:13-15)

Kijkend naar het menselijk lichaam, word ik vervuld met ontzag. De substantie die uiteindelijk mijn lichaam werd, is door God bedacht en gevormd, lang voordat ik ter wereld kwam. God heeft de bouwstoffen gemaakt die op een dag mijn lichaam zouden vormen.

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw ​boek​ beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. (vers 16)

God had een blauwdruk van ons lichaam, nog voordat wij ter wereld kwamen. Vergelijk dit eens met de uitspraak van Jezus in Lukas 12:7:

Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Dit vers beschrijft de diepte van Gods zorg voor ons lichaam – Hij heeft zelfs de haren op ons hoofd geteld. Als we ons dit realiseren, moeten we erkennen dat God ook een doel heeft met dit geweldige stukje vakmanschap. Dit doel wordt geopenbaard in 1 Korinthe 6:19-20:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

David zegt dat zijn ziel heel goed weet dat hij wonderlijk is gemaakt; kun jij dat ook zeggen? En het doel ervan is dat God erdoor verheerlijkt wordt… is dat ook jouw verlangen?

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U de voorziener bent voor mijn lichaam. Mijn ziel weet heel goed dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. En ik aanvaard dat ook ik wonderlijk door U ben gemaakt – help mij dit steeds dieper te beseffen. Mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn voeten, mijn hart en mijn handen… ze zijn Uw eigendom en ik zal U verheerlijken in mijn lichaam. Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.