Shop Doneer

Het bloed van Jezus toepassen

Leestijd: 3 min.
Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. (Exodus 12:21-23)

Vandaag maken we een begin met onze zoektocht naar wat Jezus' bloed allemaal precies voor ons bewerkt. Vervolgens moeten we het bloed opnemen en in ons leven brengen. Er is een oudtestamentische parallel die het toepassen van het bloed van Jezus duidelijk maakt, namelijk de ceremonie van het Pesachfeest, waarin Gods voorziening lag besloten van bevrijding en uitredding voor het volk Israël (zie Exodus 12:21-27). De vader van elk gezin moest een lammetje slachten (het offer) en het bloed opvangen in een schaal. Dit laat trouwens ook de enorme verantwoordelijkheid zien die vaders hebben als priester in hun gezin.

Het bloed op zichzelf kon echter, zolang het in de schaal was, geen enkel Israëlitisch gezin beschermen. Het moest eerst worden aangebracht op de deurposten van de woning van het gezin. En het bloed mocht alleen aangebracht worden met hysop, een veel voorkomend plantje in het Midden Oosten, dat verwant is aan ons tegenwoordige kruid majoraan. Ze moesten dus een bundeltje hysop nemen, het in het bloed dopen, en dit aanbrengen op de deurposten van het huis. Het mocht niet op de drempel worden aangebracht, want niemand mag over het bloed lopen.

Als deze handeling was uitgevoerd, zou de engel van de dood het huis niet kunnen betreden. Maar alleen de Israëlieten die zich in huis bevonden, achter het aangebrachte bloed, waren beschermd. Dat was de enige veilige plaats, die nacht in Egypte.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Op basis van wat Gods Woord hierover zegt, proclameer ik dat ik satan heb overwonnen door te getuigen van wat het bloed van Jezus voor mij heeft gedaan. Ik getuig tegen satan persoonlijk over wat de Bijbel zegt dat Jezus' bloed voor mij doet. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over het bloed van Jezus? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over het belang van Gods Woord. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.