Shop Doneer

Het leven van de wijnstok

Leestijd: 2 min.

Om mensen het belang uit te leggen van het hebben van Christus in hun leven, gebruikte Jezus een gelijkenis over de wijnstok en de ranken (zie Johannes 15:1-8). Daarin zegt Jezus dat Hij de Wijnstok is en noemt Hij ons de ranken. Hij was heel specifiek en gaf ons daarmee een oriëntatiepunt waardoor we het complete beeld kunnen zien. Jezus zelf is de Wijnstok.

Om als wijnstok te kunnen leven en vrucht dragen, moet er sap zijn – een bron van voeding die vanaf de wortel door de wijnstok naar de ranken stroomt. Als het sap de ranken niet bereikt, dan zullen ze verdorren en geen vrucht voortbrengen. De sleutel van het leven in de wijnstok is het sap, wat een beeld is van de Heilige Geest. In Romeinen 8:10 zei Paulus:

Als ​Christus​ echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de ​zonde, maar de geest is leven vanwege de ​gerechtigheid.

We hebben de dood van Christus ervaren door onze zonden. Maar in het ervaren van Zijn dood, komen we binnen in Zijn Leven, vanwege Zijn rechtvaardigheid die ons door geloof wordt gegeven (zie Romeinen 6:6-8). En door die rechtvaardigheid mogen we delen in Zijn Leven! Wij hebben deel aan het Leven dat door de wortels, via de Wijnstok in de ranken stroomt. Paulus vertelt ons in Romeinen 8:10 dat dit leven de Heilige Geest is. De Geest is leven!

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw offer. Het Leven in de Wijnstok is de Heilige Geest en die stroomt in mij en door mij. Dank U wel voor het wonder dat ik door de Geest van Leven in Christus Jezus, Uw volle Leven mag ervaren! Ik ben gerechtvaardigd door geloof. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.