Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Huwelijksrelatie met God

Leestijd: 3 min.

In Romeinen 7 schrijft Paulus dat we door de Wet getrouwd zijn. De Wet was als een huwelijksverbond, een verbond dat gold voor ons leven lang. Met wie of wat waren we dan getrouwd? We waren getrouwd met onze vleselijke natuur. De hele essentie van de Wet is dat we gebonden zijn om die helemaal, in elk detail, te houden en na te leven in onze eigen kracht. Maar we zijn hierin afhankelijk van onze vleselijke natuur, en daarom zijn we hier dus nooit toe in staat.

Onder de Wet komen is alsof je deel hebt aan een huwelijksceremonie waarin je trouwt met je vleselijke natuur. Zolang deze natuur in leven blijft, moet je ermee getrouwd blijven en je kunt niet van hem scheiden en met een ander trouwen. Het goede nieuws is echter dat je partner al is gestorven. Dat gebeurde toen Jezus aan het kruis stierf. Onze oude mens werd toen samen met Hem gekruisigd. Als je dit feit goed begrijpt, dan kun je zeggen: 'Prijs God. Ik ben vrij. Ik hoef niet verder te leven met deze verschrikkelijke partner die me nooit zegeningen, vrede of rechtvaardigheid gaf en die me alleen maar een vreselijk leven bezorgde. Ik ben niet langer gebonden aan die smerige partner. Ik kan nu met iemand anders trouwen.'

Het alternatief is namelijk dat we in het huwelijk treden met Hem die uit de dood opstond – de opgestane, verheerlijkte Christus. Hij kan je echtgenoot – je vaste verbondspartner - worden, of je nu man bent of vrouw. Waar we het over hebben is een relatie in de Geest. In 1 Korinthe 6:15-16 schetst Paulus een beeld van de seksuele eenwording van een man en een prostituee. Hij gebruikte dat beeld van eenheid om zijn lezers voor te houden dat er ook een andere eenheid is die mensen kunnen beleven, namelijk eenheid met de Heer. Die eenheid is niet lichamelijk; maar geestelijk – een geestelijke huwelijksrelatie met de Heer.

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17)

Niet met onze ziel of ons lichaam, maar in de geest.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik spreek uit dat ik in de Geest ben getrouwd met U die opstond uit de dood – de opgestane, verheerlijkte Christus. Ik proclameer dat Jezus door de dood werd afgesneden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.