Shop Doneer

Instrumenten die God gebruikt

Leestijd: 2 min.

De Bijbel leert ons dat het lichaam van een mens de tempel is van de Heilige Geest. Toen Jezus stierf aan het kruis en Zijn bloed vergoot, verloste Hij naast onze ziel en geest, ook ons lichaam. We zijn helemaal van Hem – geest, ziel en lichaam.

God heeft werkelijk interesse in ons en een specifiek doel met ons lichaam. Het lichaam moet dienen als tempel voor de Heilige Geest (zie 1 Korinthe 6:19). Ons lichaam is de plaats die Gods Geest gebruikt als woning voor Hemzelf. De Bijbel zegt dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (zie Handelingen 7:48). We kunnen zoveel kerken, synagogen of tabernakels bouwen als we willen, maar God zal er niet in wonen. God heeft ervoor gekozen om te wonen in fysieke lichamen van mensen die in Hem geloven. Daarom heeft ons lichaam een belangrijke functie als verblijfplaats van de Heilige Geest.

Verder schreef Paulus over onze lichaamsdelen:

En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:13)

De verschillende delen van ons lichaam zijn bedoeld als instrumenten of wapens die God kan gebruiken. Ze zijn niet van ons, maar van Hem. Het is onze opdracht om ze aan God over te geven.

Het is logisch dat God wil dat Zijn wapens zich in goede conditie bevinden, dus dat ze niet zwak zijn of kapot. Hij wil dat onze lichamen gezond zijn en sterk, effectief en actief, omdat ze leden zijn van Christus. In zekere zin heeft Christus geen lichaam op aarde, behalve het onze. Onze lichamen zijn instrumenten die God gebruikt om Zijn wil te doen op aarde. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God verwacht dat wij ons lichaam op de best mogelijke manier sterk en gezond houden.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij hebt gekocht. Ik belijd dat de leden van mijn lichaam instrumenten zijn die U kunt gebruiken om Uw gerechtigheid te bevestigen, en ik wijd ze toe aan Uw dienst. Help mij om mijn lichaam sterk en gezond te houden, om Uw Naam eer te brengen. Ik ben duur gekocht; ik ben van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.