Shop Doneer

Jezelf aanvaarden

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we de eerste twee stappen naar het ervaren van Gods aanvaarding: 1. Vergeven; 2. Radicaal alle bitterheid, haat en rebellie afleggen. Vandaag kijken we naar de derde stap: door een daad van geloof mag je aannemen en zeker weten wat God in de Bijbel zegt: jij bent aanvaard in Christus! De Bijbel leert ons dat het Gods eeuwige bedoeling was om ons tot Zijn kinderen te maken, en Hij heeft Zijn doel bereikt. Hij heeft dat mogelijk gemaakt door Jezus' dood aan het kruis voor ons (zie Efeze 1:4-6). Als je tot God komt door Christus, dan zal Hij je aanvaarden. Hij zal je niet afwijzen.

Om deze stap naar aanvaarding te maken, moet je allereerst jezelf aanvaarden. Vaak is dit de moeilijkste stap. Vele mensen wijzen zichzelf af. We kijken terug naar onze vroegere mislukkingen, fouten. We kijken naar onze tekortkomingen op het gebied van uiterlijk, prestaties of bezit. Of we vergelijken onszelf met anderen en bestempelen onszelf als een mislukkeling of een 'loser'. Maar God geeft je een ander stempel: 'Mijn zoon', of 'Mijn dochter'! We moeten onszelf aanvaarden, omdat God ons heeft aanvaard.

Als je tot God komt in Christus, ben je een nieuwe schepping:

Daarom, als iemand in ​Christus​ is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door ​Jezus​ ​Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft (2 Korinthe 5:17-18). Dat is de nieuwe schepping.

Denk niet aan jezelf in termen van wie je was voordat je tot Christus kwam, want je bent een nieuwe schepping geworden.

Begin deze dag met dit gebed: 'Hemelse Vader, dank U wel dat U van me houdt, en dat U Jezus heeft gegeven om in mijn plaats te sterven. Dank U dat Hij mijn zonden droeg, mijn afwijzing op zich nam en mijn schuld betaalde. Door Hem kom ik tot U. Ik ben niet afgewezen, niet ongewild, niet buitengesloten. U houdt van mij. Ik ben Uw kind. U bent mijn Vader. Ik hoor bij Uw gezin. De hemel is mijn thuis. Dank U wel. Amen.'

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik geloof niet wat mensen zeggen (inclusief mijzelf) maar ik geloof wat God zegt – dat ik aanvaard ben in Christus – en ik aanvaard ook mezelf. Ik erken dat Jezus mijn afwijzing onderging, zodat ik Zijn aanvaarding van de Vader kan ontvangen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.