Shop Doneer

Kiezen om te aanbidden en te rusten

Leestijd: 2 min.

In Psalm 95:7a lezen we twee redenen waarom we de Heer zouden moeten aanbidden:

Want Hij is onze God en wij Zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand.

De eerste reden om God te aanbidden, is omdat Hij God isonze God. Hij is de enige in het universum die het waard is om te aanbidden. Mensen kunnen we prijzen, maar we mogen hen niet aanbidden. Aanbidding is de meest specifieke manier waarop we met God als God in contact kunnen zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat alles wat we aanbidden, controle over ons krijgt. Hoe meer we het gaan aanbidden, hoe meer we erop gaan lijken en hoe meer controle het over ons zal krijgen. Omgekeerd evenredig: als we God niet aanbidden, in hoeverre is Hij dan werkelijk onze God? En wie of wat heeft er dan wel controle over ons?

De tweede reden om de Heer te aanbidden is:

...wij zijn het volk van Zijn weide (sommige andere vertalingen zeggen 'van Zijn kudde').

Aanbidding is de manier om Hem te erkennen als onze God, en het is de gepaste reactie op Zijn zorg voor ons. De psalm eindigt met een ernstige waarschuwing:

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te Meriba… Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend ​hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan! (vers 7b-11)

Deze tekst stelt ons voor een keuze: Ware aanbidding binnengaan, of dit weigeren. In aanbidding horen we Gods stem. En door Gods stem te horen en te gehoorzamen, komen we binnen in Zijn rust.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de belofte dat ik Uw rust mag binnengaan. Ik kies om U werkelijk te aanbidden, Uw stem te leren verstaan en gehoorzamen, en zo Uw rust binnen te gaan. Ik zal vrezen, zodat ik niet faal in het rusten in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.