Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Met ontferming bewogen

Leestijd: 2 min.

Hoe wordt bewogenheid omschreven in de Bijbel? Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van Markus:

En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij ​reinigen. En ​Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. (Markus 1:40-42)

Er staat dat Jezus 'innerlijk met barmhartigheid (of ontferming) bewogen werd'. In het Grieks staat hier een woord dat refereert aan de ingewanden – bewogenheid is een gevoel vanuit de 'nieren' of de ingewanden. De King James Version vertaalt het woord ergens anders ook met de 'ingewanden van bewogenheid' (zie 1 Johannes 3:17).

Toen mijn eerste vrouw Lydia het materiaal voor haar levensverhaal schreef (later verschenen in romanvorm: Ontmoeting in Jeruzalem), gebruikte ze deze woorden letterlijk: 'Mijn ingewanden werden bewogen'. De redacteurs van de uitgeverij legden haar uit dat dit niet de juiste manier was om dat gevoel te beschrijven. Maar in iedere klassieke taal die ik ken – Latijn, Grieks en Hebreeuws – wordt het diepste binnenste van de mens niet beschreven als het hart, maar als de ingewanden. Of het nu gaat om liefde of angst, haat of welke andere emotie dan ook, de plaats waar ze vandaan komen zijn de ingewanden, het 'diepste innerlijk' begint daar. Kijkend naar Jezus' voorbeeld, kijken ook wij vandaag op naar de massa en worden in ons innerlijk met ontferming bewogen, omdat we zien dat ze moe zijn en afgemat (zie Mattheüs 9:36).

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw zorg voor mij. Leer ons herkennen hoe ons innerlijk met ontferming bewogen wordt, als we met Uw ogen kijken naar de mensen in nood, om ons heen. Laat mij op dezelfde manier reageren vanuit mijn diepste wezen. Want zoals een Vader bewogen is over zijn kinderen, zo is de Heer bewogen over mij. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.