Shop Doneer

Mijn specifieke plaats

Leestijd: 2 min.

Jezus zei dat als we geloof hebben als een mosterdzaad, wij in staat zijn om bergen te verplaatsen (zie Mattheüs 17:20). Het gaat kennelijk niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit van ons geloof. Geloof wordt alleen gegeven aan hen die realistisch en nederig zijn.

Waarom geeft God een bepaalde mate van geloof (zie Romeinen 12:3)? Omdat Hij een specifieke plaats voor je heeft in het Lichaam van Christus. Hij heeft voor jou bepaald dat je mag dienen in een speciale taak, als een specifiek lid van het lichaam. Het geloof dat je van Hem hebt gekregen is precies de hoeveelheid die je nodig hebt om jouw taak of functie te vervullen. Als God wil dat je een hand bent, dan krijg je 'handgeloof'. Als Hij wil dat je een oor bent, dan krijg je 'oorgeloof'. Als Hij wil dat je een teen bent, dan krijg je 'teengeloof'. Maar als Hij wil dat je een teen bent en je probeert een oor zijn, dan komt er onbalans tussen wat je probeert te doen en het geloof dat je daarvoor hebt ontvangen. De reden is niet dat je niet genoeg geloof hebt, maar dat je je geloof gebruikt voor iets waarvoor jij niet bestemd bent. Het geloof dat je hebt, heb je ontvangen voor een specifieke functie en plaats die jij hebt in het lichaam van gelovigen.

Als je merkt dat je voortdurend worstelt met geloof, dan ben je misschien bezig met dingen waarvoor God je niet heeft bestemd. Misschien ben je als een hand die probeert een voet te zijn, of andersom.
Jouw worsteling is Gods manier om je op je plaats te krijgen. Geef je aan Hem over en vraag Hem jou te brengen in Zijn bestemming.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij deel heeft gemaakt van Uw lichaam. Ik verklaar dat God me naar een specifieke plaats leidt. Ik ben een deel van het Lichaam van Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.