Shop Doneer

Niet langer zelfgericht

Leestijd: 3 min.

Het is goed om iedere dag te bidden voor de vrede van Jeruzalem, zeker nu in deze periode van de geschiedenis de geestelijke strijd in en om Israël zich verscherpt. Ik geloof echter ook dat je deze gebedsopdracht breder moet zien. Als de Bijbel ons opdraagt te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6), betekent dit ook dat we moeten bidden voor de vrede van het Lichaam van Christus. We moeten ons niet alleen bekommeren om ons eigen kleine gebiedje, maar om alle behoeften in het wereldwijde Lichaam van Christus. We moeten andere christenen niet veroordelen, maar voor hen bidden.

In Psalm 122:7 staat:

Laat ​vrede​ binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.

Ik geloof dat deze tekst een goddelijke orde laat zien: als we vrede houden, zullen we voorspoedig zijn. Als we oorlog voeren met elkaar – dus elkaar bekritiseren, elkaar onder druk zetten, elkaar de rug toekeren of elkaar ondermijnen – dan zullen we geen voorspoed hebben. Eerst vrede, daarna komt voorspoed. In vers 8 lezen we:

Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: ​Vrede​ zij in u!

Dit bidden om vrede en eenheid komt eigenlijk voort uit een fundamenteel principe. We moeten onze neiging om zelfgericht te zijn ontvluchten. Zelfgerichtheid is een gevangenis waar de duivel je in houdt. Hoe meer de duivel je zelfgericht kan maken, hoe meer grip hij op je leven kan krijgen en je leven kan vergallen doordat genade ontbreekt. Vele honderden mensen heb ik mogen helpen om vrij te komen van boze geesten, en voor velen van hen gold dat zelfgerichtheid een van hun grote zonden was. Door er tegen te strijden en bewuste keuzes te maken met onze wil, kunnen we loskomen van zelfgerichtheid. Daarom houd ik van de frase

Omwille van mijn broeders en mijn vrienden.

Het is niet genoeg dat het goed gaat met mij. Ik wil weten hoe in de behoeften van mijn broeders en vrienden kan worden voorzien... Vanuit zo'n hart dat buiten jezelf gericht is, kun je pas echt bidden voor de vrede van Jeruzalem, in al haar facetten.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij vrij maakt van zelfgerichtheid. Ik heb Israël lief en spreek uit: Laat vrede in uw vesting zijn, voorspoed in uw paleizen. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie u liefhebben goed gaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.