Shop Doneer

Onoverwinnelijk geloof

Leestijd: 2 min.

Geloof is levensbelangrijk. Jezus zei tegen Petrus:

Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. (Lukas 22:32a)

Geloof is de basisvereiste om bij God te horen en een kind van Abraham te zijn, waarover Paulus zegt:

en om een vader te zijn van hen die ​besneden​ zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. (Romeinen 4:12)

Abraham was veel meer dan zomaar een gelovige – hij is een voorbeeld. Hij ging ons voor, bereidde de weg en nam bepaalde stappen. Om werkelijk nakomelingen van hem te zijn, moeten we in zijn voetstappen volgen. Ik wil graag met je kijken naar de vijf stappen van geloof die Abraham zette:

  1. Hij aanvaardde Gods belofte alleen door geloof, zonder bewijs.
  2. Hij erkende dat hij zelf de benodigde resultaten echt niet voor elkaar zou krijgen.
  3. Hij richtte zich op de belofte zonder daarin te wankelen, en dit geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend.
  4. Als gevolg ontvingen zowel Sara als hijzelf bovennatuurlijk leven in hun lichaam.
  5. Vervolgens werd de belofte vervuld en ontving God de eer.

Dat zijn de stappen van Abraham, de vader van ons geloof. Deze weg van geloof ligt vandaag ook voor onze voeten. Het is geen uiterlijke opdracht, maar een levenslange wandel. Om in Abrahams voetstappen te treden, moeten we doen wat hij deed. We moeten Gods belofte aanvaarden zoals die is. Laten we erkennen dat we zelf niet in staat zijn te produceren wat God ons heeft beloofd. We moeten ons richten op de belofte, niet op onze eigen (on-) mogelijkheden. Als we dat doen, ontvangen we de bovennatuurlijke genade en kracht van God die door geloof in ons leven wordt vrijgezet. Op deze manier zal Gods belofte worden vervuld in ons leven.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U trouw bent – U geeft mij hoop. Ik wil steeds meer wandelen in geloof en voldoen aan de fundamentele vereisten om bij U te horen en een kind van Abraham te zijn. Ik zal mij zonder te wankelen vasthouden aan mijn belijdenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.