sluit
Shop Doneer

Onze Hoge Priester en Advocaat

Leestijd: 2 min.

Jezus' functie als Hogepriester heeft te maken met wat we belijden. We bekijken drie gedeelten uit de Hebreeënbrief. Eerst Hebreeën 3:1:

Daarom, ​heilige​ broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de ​Apostel​ en ​Hogepriester​ van onze belijdenis: ​Christus​ ​Jezus.

Jezus was de apostel die door God werd uitgezonden om redding te brengen. Toen Hij dit had gedaan, keerde Jezus terug naar de hemel om in de aanwezigheid van God onze Hogepriester te zijn – maar let wel, er staat: 'Hogepriester van onze belijdenis'. Met andere woorden: Geen belijdenis? Geen hogepriester! Als we op aarde onze kiezen op elkaar houden en niets belijden, maken we onze Advocaat in de hemel monddood. Hoe meer we belijden, hoe meer we Zijn hogepriesterlijke bediening over ons leven vrijzetten.

Ten tweede lezen we Hebreeën 4:14:

Nu wij dan een grote ​Hogepriester​ hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk ​Jezus, de ​Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Iets vasthouden betekent dat we iets zeggen en dit vervolgens ook blijven zeggen. Laat je niet terugdringen of ontmoedigd worden als je niet onmiddellijk effect ziet!

Ten derde:

en omdat wij een grote ​Priester​ hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig ​hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons ​hart​ gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met ​rein​ water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10:21-23)

Merk je de verandering op? Er staat niet meer de belijdenis van ons geloof, maar de belijdenis van de hoop. Als we lang genoeg ons geloof belijden, wordt dit tot hoop.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11:1)

Als we een vaste grond van geloof hebben gebouwd, dan verschijnt de hoop. Mijn definitie van Bijbelse hoop is: 'een solide verwachting van het goede'. Maar we moeten onwrikbaar vasthouden aan onze belijdenis, zonder te verzwakken. De strijd is gestreden en gewonnen, als we onze belijdenis onwrikbaar vasthouden.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de Hogepriester van mijn belijdenis bent. Ik proclameer dat Jezus mijn Advocaat is in de hemel, in Gods aanwezigheid, en ik houd onwrikbaar vast aan die belijdenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.