Shop Doneer

Onze zonden erkennen

Leestijd: 2 min.

In Psalm 32 schrijft David vanuit zijn eigen ervaring het volgende:

Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn ​zonde​ maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn ​overtredingen​ belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn ​zonde. (vers 3-5)

Toen David dit schreef, had hij volgens mij zijn zonde met Batseba voor ogen. Batseba was de vrouw van de Hethiet Uria. In deze verschrikkelijke situatie had David overspel gepleegd, en daarna een moord om zijn zonde te maskeren. Vervolgens gedroeg hij zich zoals velen van ons. Lange tijd weigerde hij de realiteit van zijn zonden onder ogen te zien. Hij probeerde het te negeren. Maar uiteindelijk – door de profeet Nathan geconfronteerd met zijn zonde - geeft hij het toe, belijdt zijn zonde en ontvangt vergeving. In het vervolg van de psalm doet David dan een algemene oproep:

Daarom zal iedere ​heilige​ tot U ​bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. (vers 6-7)

Het is nooit te laat om onze zonden aan God te belijden en bescherming te vinden in Zijn verlossing. Hij zal ons bevrijden van de zonden die we erkennen en waar we ons van bekeren.

Je hoeft nooit te twijfelen of God jou wel wil vergeven. Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dit omdat ik bereid ben iedere zonde die ik geprobeerd heb te verbergen openlijk te belijden, omdat U de schuld van mijn zonden vergeeft. U beschermt me voor ellende en omringt mij met liederen van verlossing en bevrijding. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.