Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Vrede en veiligheid

Leestijd: 2 min.

In het boek van de profeet Jesaja lezen we een volgend resultaat van het gerechtvaardigde christelijke leven:

De vrucht van de ​gerechtigheid​ zal ​vrede​ zijn, en de uitwerking van de ​gerechtigheid: rust en ​veiligheid​ tot in eeuwigheid (Jesaja 32:17).

Hier worden drie resultaten van rechtvaardigheid genoemd: vrede, rust en veiligheid. Alle drie komen ze voort uit het besef dat we gerechtvaardigd zijn met de rechtvaardigheid van Jezus Christus.

In Romeinen 14:17 lezen we:

Want het ​Koninkrijk van God​ bestaat niet uit eten en drinken, maar uit ​gerechtigheid​ en ​vrede​ en blijdschap in de ​Heilige​ Geest.

Gisteren lazen we al dat rechtvaardigheid leidt tot vrijmoedigheid; vandaag voegen we daar vrede, rust, veiligheid en vreugde aan toe. Dit komt allemaal voort uit Jezus' rechtvaardigheid. Als we Christus' rechtvaardigheid niet door geloof aanvaarden, blijven we worstelen en proberen in eigen kracht deze resultaten te verkrijgen, maar zonder succes. Soms is het meelijwekkend om te zien hoe hard sommige christenen proberen blij of vredig te zijn, of ontspannen en veilig. Iemand heeft ze ooit verteld dat ze dat zouden moeten zijn, maar er is blijkbaar nooit bij verteld dat je die dingen niet kunt bereiken op basis van je eigen inspanning. Daarentegen is mijn ervaring dat als je de zekerheid van vergeving van zonden en rechtvaardigheid ontvangt, deze resultaten gewoon vanzelf komen. Vreugde stroomt natuurlijk, vrede komt zonder er moeite voor te doen. Op die basis mag je je in Hem ook veilig weten – ondanks soms moeite en verdrietige omstandigheden. Je kunt vrijmoedig de toekomst tegemoet zien, maar ook blijmoedig! De kern van het probleem zit hem erin dat mensen zich bewust moeten worden dat ze gerechtvaardigd zijn met de gerechtigheid van Jezus Christus zelf, waar Zijn bovennatuurlijke vrede en blijdschap in de Heilige Geest, automatisch in besloten liggen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik erken dat ik gerechtvaardigd ben met Zijn gerechtigheid, en in geloof ontvang ik de vrede, veiligheid en vreugde die hieruit voortkomen. Door het bloed van Jezus ben ik vrijgesproken en rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.