sluit
Shop Doneer

We hebben elkaar nodig

Leestijd: 2 min.

In Efeze 1:22-23 schetst Paulus een beeld van Gods volk op aarde. Hij schreef:

...de gemeente, die Zijn lichaam is.

Paulus ontwikkelde dit thema verder in 1 Korinthe 12:27:

Samen bent u namelijk het Lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Hij gebruikt vervolgens verschillende voorbeelden van het menselijk lichaam om te benadrukken dat we als christenen afhankelijk zijn van elkaar. We hebben elkaar nodig.

Het meest complete beeld van de Kerk als het Lichaam van Christus wordt beschreven in de brief aan Efeze. Het is opvallend dat Paulus in deze brief altijd verwijst naar christenen in het meervoud. Hij richt zich eigenlijk nooit tot individuele christenen (zie Efeze 1:3-12). Als je de hele brief leest, zien we dat dit voortdurend zo blijft. De brief bevat geen beloften of gebeden voor individuen. Pas in de laatste zes verzen vinden we een uitzondering: Paulus vraagt daarin gebed voor zichzelf.

De focus op het gezamenlijke Lichaam van Christus vindt een climax in Efeze 6:10-18 waar Paulus het heeft over geestelijke oorlogvoering. In vers 12 staan alle sleutelwoorden in het meervoud – zowel de woorden die gaan over Gods volk als die over de vijandige troepen:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van ​het kwaad​ in de hemelse gewesten.

Geestelijke strijd is dus geen conflict tussen verschillende individuen, maar een oorlog tussen tegengestelde legermachten. Hierin is geen plaats voor 'einzelgängers' die hun eigen doelen najagen. Om te overwinnen, is een beheerste en gezamenlijke actie van Gods volk nodig; samenwerkend als leden van één lichaam. Hiervoor is discipline nodig en de bereidheid om je te onderwerpen aan Bijbels gezag.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U mij deel hebt gemaakt van Uw lichaam. Ik weet dat ik niet alleen sta, maar dat ik samen met de andere leden van het Lichaam van Christus mijn plaats inneem in de geestelijke strijd. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.