Shop Doneer

Ons leven afleggen

Leestijd: 2 min.

Om de volle kracht van Jezus' bloed te ervaren, moeten we weten hoe we dit bloed kunnen toepassen. De Bijbeltekst en proclamatie van deze week verwijst naar een allesomvattend geestelijk conflict in de eindtijd, een confrontatie waarin zowel de hemel als de aarde betrokken zijn: enerzijds de engelen van God, satan en zijn engelen, anderzijds Gods gelovige volk op aarde. Door Gods engelen wordt verklaard:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openbaring 12:11)

'Zij', dat zijn de mensen zoals jij en ik, gelovigen in Jezus Christus. Het woord 'hem' verwijst naar satan. Er bestaat dus een directe strijd tussen satan en ons. Deze tekst leert ons hoe de gelovigen satan overwinnen; door hun totale toewijding. Het enige waar satan bang voor is, is een toegewijde christen. Als er staat: zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood, dan betekent dit dat in leven blijven niet hun eerste prioriteit was. De eerste prioriteit was trouw zijn aan de Heer en Zijn wil doen.

Als het gaat over 'soldaten in het leger van de Heer' hebben we meestal een vaag en sentimenteel idee over wat dit betekent. Toen ik soldaat was in het Britse leger, kreeg ik er geen garantiecertificaat bij van de commandant, waarop stond dat ik mijn leven niet zou verliezen. Iedere soldaat weet dat hij kan sneuvelen; dienen in het leger kan je het leven kosten. Zo is het ook in Gods leger. Er is geen garantie dat we ons leven niet zullen hoeven afleggen. Alleen degenen die werkelijk niet bang zijn hun leven te verliezen, zijn een bedreiging voor satan. Uiteindelijk is ons leven hier op aarde toch maar kort, in vergelijking met de eeuwigheid die we zullen doorbrengen met Hem in Zijn heerlijkheid.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik proclameer dat 'in leven blijven' niet mijn eerste prioriteit is. Mijn leven is van U en in het geestelijk conflict wil ik een bruikbare soldaat zijn in Uw leger. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.